FNP ferdield oer meidwaan

© Omrop Fryslân
De útslach fan de enkête dy't de FNP ûnder syn leden holden hat oer al of net meidwaan oan de Twadde-Keamerferkiezings lit in ferdield byld sjen. Der is net in grutte mearderheid foar of tsjin dielname út nei foaren kaam.
It haadbestjoer wol de leden no kieze litte út trije mooglikheden: meidwaan yn 2002, op 'e middellange termyn of op 'e lange termyn, as de FNP flink groeid is.