Hier op Nijstêd net te beteljen

© Omrop Fryslân
De hierprizen foar winkels oan 'e Ljouwerter Nijstêd binne op 't stuit tige heech. Neffens in lanlik ûndersyk heart de strjitte ta de top 10 fan 'e djoersten yn Nederlân.
Lokale ûndernimmers kinne sadwaande amper oan in geskikt ûnderkommen slagje. De hege hieren binne te witen oan 'e grutwinkelbedriuwen. Dy driuwe de prizen fan 'e toplokaasjes op.