Stiens net sunich op boeken

© Omrop Fryslân
Yn it earste wykein fan 'e Sutelaksje is dit jier foar 2000 gûne mear oan Fryske boeken ferkocht as ferline jier. Meiinoar gie yn Stiens foar 19.500 gûne 'oer de toanbank'.
De boeken waarden freed hûs-oan-hûs oan 'e man brocht troch Fryske skriuwers. De oare deis stiene de skriuwers achter de diskes op 'e bradery. Takom jier bestiet de Sutelaksje tritich jier.