Maatregels tsjin wetter nedich

© Omrop Fryslân
Yn Fryslân moatte ek ekstra maatregels nommen wurde om foar te kommen dat lân ûnder wetter komt te stean by stoarm of ekstreme reinbuien. Dykgraaf Togtema fan Wetterskip Fryslân reagearret dêrmei op de nota 'Wetterbelied foar de 21ste ieu' fan de kommisje wetterbehear.
Neffens de kommisje is it ferheegjen fan diken net genôch en moat der in omslach komme yn de striid tsjin it wetter.