Lûdskeunst by Himdyk lâns

© Omrop Fryslân
Yn it ramt fan de manifestaasje Pylgers yn Fryslân en Simmer 2000 ha byldzjend keunstner Gerrit Terpstra en musikus Klaas Hoek in rûte mei lûdskeunst ynstallearre. 'Tongen yn 'e wyn' hyt it projekt. Sintraal dêryn stiet de Himdyk.
De Himdyk is in ieuwenâlde dyk fan Snits nei Tsjerkwert. Mei stjoerderkes bylâns de dyk kin fia de autoradio harke wurde nei lûden passend by it lânskip.