Dakleazen rêde weismiten glês en spuiten op fan strjitte

Dakleazen fan opfang Skrep binne moandei en tiisdei bûtendoar oan it wurk yn de wyk Heechterp-Skieringen yn Ljouwert. Se meitsje de strjitten skjin fan glêsrommel en spuiten.
Letter fan 'e wike gean bern oan de slach mei it skjinmeisjen fan de wyk. Dizze wike stiet yn it ramt fan in grutte skjinmakaksje yn Heechterp-Skieringen.