Deminten foar ûndersyk folgje mei sensoaren

Soarchorganisaasjes yn Fryslân dogge digitaal ûndersyk nei hoe't demintearjende âlderen langer ferantwurde thús wenje kinne. Undersikers gean mei sensoaren yn de wente nei hoe't thús wenjende âlderen bewege en libje. Neffens foarsitter Johan Lettink fan TinZ, it netwurk foar demintens yn Fryslân, hoege minsken net bang te wêzen foar de technyk.
Oan 'Leefstijlmonitoring in de Zorg' meie hûndert minsken yn Fryslân fergees meidwaan.