Ynwenners benaud foar oerlêst

De ynwenners fan Riis tinke ûngelyk oer it plan fan it COA om fiifhûndert asylsikers yn it doarp ûnder te bringen. Guon fine dat se dochs earne wenje moate, oaren hawwe harren betinkings en binne benaud foar in soad oerlêst.
Omdat der neat te dwaan is yn Riis, kin it hast net oars as dat de asylsikers foar oerlêst soargje om't se harren ferfele, tinke de ynwenners.