Steenstra wint Aldehoupartij

It winnende partoer © Henk Bootsma
Nelie Steenstra, Sjoukje Visser en Renske Terwisscha van Scheltinga hawwe snein de lêste keatspartij fan it seizoen yn Ljouwert op harren namme skreaun. Sy wûnen finale fan de Aldehoupartij mei 5-1 en 6-2 fan Nicole Hempenius, Leonie van der Graaf en Geke de Boer.
De lytse preemje by de froulju wie foar Elly Hofman, Pytrik Visser en Manon Scheepstra.