Nij tsjerkegebou foar Stynsgea

Stynsgea kriget in nij tsjerklik gebou. It âlde foldocht net mear oan de easken fan dizze tiid. It is de bedoeling dat it ek tsjinje sil as in soarte fan doarpshûs. Dy foarsjenning hat it doarp net.
It is de bedoeling dat de bou nei de simmer útein set. It gebou moat dan nei de winter klear wêze.