Mear gearwurking Waadeilannen

De gearwurking tusken de Waadeilannen wurdt hieltyd mear oanhelle. It is ien fan de ûnderwerpen fan petear op de twadaachse bijienkomst gearwurkingsferbân de Waadeilannen op Skylge. Dit wykein hat ek Teksel him hjirby oansletten.
Boargemaster Albert de Hoop fan It Amelân sjocht dizze gearwurking as oplossing om fierder selstannich bliuwe te kinnen. Der wurdt benammen gearwurke trochdat amtners ien ûnderwerp foar alle eilannen behannelje.