Lêste tocht fan Auke de Sloper

Goed hûndert minsken hawwe freed by it Cambuur-stadion ôfskie nommen fan Auke de Sloper. Mei in karre, lutsen troch twa Fryske hynders, wurdt de kleurrike Ljouwerter, dy't ferline wike stoar, nei it krematoarium brocht.
Op syn lêste tocht troch de stêd stoppet de stoet op ferskate plakken dêr't Auke Visser wat mei hie. It earste plak wie by it Cambuur-stadion. Dêrnei folget Café 't Hoekje op de Weaze en de freedsmerk op it Saailân. Yn in âld izerloads by de Swette is ta beslút in ôfskiedsbyienkomst.