Mear berten yn Tjongerskâns

It ôfrûne jier binne der 1060 poppen berne yn sikehûs De Tjongerskâns op It Hearrenfean. Dat is in taname fan goed tweintich prosint.
Dizze stiging komt benammen troch it feit dat der folle mear pasjinten út de Kop fan Oerisel nei It Hearrenfean ta komme. De 1060ste poppe waard op âldjiersdei berne.