Untheffing karbidploech Drylts

It karbidkanon fan de Drylster karbidsjitploech is foar de jierwiksel dochs noch te hearren. Ferline jier hie de plysje warskôge dat it evenemint te grut waard. Dêrom is foar dit jier besocht in ûntheffing te krijen fan de gemeente Súdwest Fryslân. Oant no ta waarden de aktiviteiten fan de karbidploech troch de fingers sjoen. Freed is de ûntheffing dochs takend en dêrmei is de tsiende edysje fan it knalfeest in feit.