DJ's wer út Glêzen Hûs

De trije dj's fan 3FM binne wer út it Glêzen Hûs op it Saailân yn Ljouwert. Giel Beelen, Coen Swijnenberg en Paul Rabbering wiene sûnt ôfrûne woansdei yn it Hûs opsletten om safolle mooglik jild yn te sammeljen foar Serious Request. Om njoggen oere binne se fan it Saailân nei de Aldehoustertsjerkhôf gien. Dat plein stiet fol mei minsken, der kinne nét mear minsken by, warskôget de organisaasje fan 3FM.