Bennerpriis foar Nauta

Oranjekoekfoto fan Tryntsje Nauta
Tryntsje Nauta kriget de Gerrit Bennerpriis foar byldzjende keunst fan de Provinsje Fryslân. Tryntsje Nauta is fotografe en keunstneres. It meast bekend is se fan de fotosearje Oranjekoek. Mei 177 oranjekoekstikjes fan ferskate Fryske bakkers hat Nauta besocht de Fryske indentiteit yn byld te bringen.
De Gerrit Bennerpriis bestiet út in bedrach fan 5000 euro en in eksposysje yn it Fries Museum.