MCL fertiliteitssintrum nr. 1

It fertiliteitssintrum fan it MCL stiet lanlik op nûmer ien as it giet om op pasjintfreonlikheid. Fan alle Nederlânske sikehuzen skoart it sintrum, dat stellen helpt by fruchtberheidsproblemen, it heechst. Dat blykt út in ûndersyk, dêr't 32 sikehuzen oan dielnommen.
Foaral de berikberheid fan de soarch, de ynformaasjefoarsjenning en de persoanlike benadering fan it MCL wurde heech wurdearre.