Empatec nimt kollega oer

Logo Empatec lasser
Sosjale wurkfoarsjenning Empatec nimt de houtôfdieling fan it Grinslanner kollegabedriuw Novatec oer. It wurk sil oerbrocht wurde nei Frjentsjer, ien fan de njoggen lokaasjes fan Empatec yn Fryslân. Acht meiwurkers fan Novatec komme mei oer, sy wurde útliend oan Empatec.
Beide sosjale wurkfoarsjennings ferwachtsje mei de oername better klear te wêzen op de takomst.