Nije ôfleveringen podcast 'De heks van Anjum': "Zij is niet de enige dader"

De Heks van Anjum
Marianne van der E. © Omrop Fryslân
Der komt in ferfolch op de tige populêre true crime-podcast 'De Heks van Anjum'. Sjoernalist Margriet Brandsma dûkt opnij yn it ferhaal efter de Eanjumer pensjonmoarden fan 1997.
Brandsma, dy't earder ek al in boek skreau oer de kwestje, krige sokke nijsgjirrige reaksjes nei oanlieding fan de podcast, dat it de muoite wie om nochris twa ôfleveringen te meitsjen.
Watfoar reaksjes krigest dan?
"Er kwamen veel reacties van mensen die met plezier hadden geluisterd, maar er kwamen ook reacties van mensen die de hoofdrolspelers hebben gekend. Wat ook wel opvallend was, is dat nabestaanden van een van de slachtoffers zich hebben gemeld."
Yn de foartún fan in pensjon yn Eanjum waard yn de nacht fan 24 op 25 desimber 1997 it lichem fûn fan Louw de Jong. Njonken it lichem, dat yn plestik ferpakt wie, wie in gat groeven. Op oanwizen fan twa tsjûgen waard letter nóch in lichem opgroeven: dat fan Herman Sonnemans.
De pensjonhâldster, Marianne van der E., waard feroardiele foar beide moarden. It pensjon yn Eanjum krige yn de folksmûle de namme 'horrorpension' en Marianne van der E. waard 'de heks van Anjum' neamd. Marianne van der E. hat de moarden altyd ûntkend.
In wike foar't beide moarden ûntdutsen waarden, wie noch in himpkwekerij oprôle. Dy wie fêstige op de souder fan de skuorre by it pensjon. Justysje hat de moarden nea oan de himpkwekerij linkt.
"Ik heb weleens een licht verwijt gekregen dat het alleen maar over de dader ging, de slachtoffers kwamen niet aan bod. Daarom vond ik het ook zo bijzonder dat ik na die eerste vier afleveringen van de podcast een reactie kreeg van zowel een dochter van Louw de Jong als de vrouw met wie hij een relatie had ten tijde van de moord."
Wêrom kamen dy neibesteanden dan by dy?
"Die dochter was twee toen het gebeurde. Het verhaal over haar vader is heel lang bij haar weggehouden. Intussen is ze zelf moeder, ze las het boek, ze luisterde de podcast en kreeg het gevoel: het is wel mijn vader. Ik wil meer over hem weten. In de familie was het een gevoelig onderwerp, vandaar dat ze dacht: ik zoek contact met jou."
Trailer Heks van Anjum
"Die vriendin wist iets te vertellen over de pensionhoudster wat ze heel graag kwijt wilde. En zo waren er heel veel mensen die een flardje informatie wilden delen."
Wat kinne we ferwachtsje fan de nije ôfleveringen?
"In de vijfde aflevering blijf ik bij het stoffelijk overschot van Louw de Jong. Volgens justitie zou dat een etmaal lang in de voortuin van dat pension hebben gelegen, zichtbaar voor iedereen. Toen ik dat voor het eerst las: dacht ik, ik kan het niet voorstellen. Dat werk ik in deze aflevering verder uit."
Margriet Brandsma, Eanjum, Moddergat, sjoernalist, horror pension, pensjon, Het Station, Marianne van der E
Margriet Brandsma © Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
"De zesde afleveringen gaat over de 'handlangers'. Marianne heeft in beide gevallen hulp gevraagd aan mannen die moesten helpen bij het wegwerken van de lijken. Die handlangers had ik nog niet gesproken.
Een van de handlangers, Ernst B., is intussen geëmigreerd naar Duitsland. Ik heb ervoor gekozen om hem daar gewoon maar op te zoeken. Hoe dat verlopen is, komt in de zesde aflevering aan bod."
Do hast no safolle ynformaasje sammele oer de saak, hoe tinksto dat it krekt sit?
"Ik ben tot de overtuiging gekomen dat ze er absoluut mee te maken heeft gehad, maar ik geloof niet dat zij beide moorden heeft gepleegd.
Ze zou De Jong in de gang van het pension vermoord hebben, vervolgens zou ze hem naar buiten hebben gesleept, op de stoep hebben gelegd en toen het dorp in zijn gefietst om hulp te vragen aan die Ernst B., die haar moest helpen dat lijk nog tien meter verderop te slepen. Ze wist ervan, maar ze is niet de enige dader."
De nije ôfleveringen fan 'De Heks van Anjum' binne fan tiisdei ôf beskikber op Spotify en iTunes.
De podcast is nominearre foar de Regiohelden, in priis foar de bêste produksjes fan regionale omroppen.