De toan fan Jan Koops: "De populariteit van Wilders"

de toan fan jan koops kollum
Jan Koops © Omrop Fryslân
"In et Friesch Dagblad ston gister een stok over populisme. De schriever zegt daorin dat et populisme van meensken as Geert Wilders zien oorzaeke vint in de gevolgen van de financiële krisis van tien jaor leden en hoe de poletiek daorop reageerd het. Daor zit zeker een kern van waorhied in.
Ok in oons laand ommers leidde de baankenkrisis tot aarmoe veur grote groepen meensken an de onderkaante van de saemenleving.
D'r bin meensken die an et aende van heur uutkering of zels maondloon; nog flink wat daegen van diezelde maond overholen; daegen waorop ze ok graeg eten en drinken en waarmte hebben.
De toan fan Jan Koops
En as ze dan van de regering uut gien enkele beweging marken om daor veraandering in te brengen, ja, dan wo'n meensken vanzels in hanen dreven van politici die daor gaoren bi'j spinnen willen.
Mar ik daenke dat dit bepaold niet de grootste oorzaeke is van et hieltied mar gruuien van de PVV en dus de populariteit van Wilders.
Ommers ok de Socialistische Perti'j zet alles op alles om juust veur die aarme groepen op te kommen, mar zi'j verliezen keer op keer weer zitten in de kaemer. Dus is neffens mi'j bepaold niet alliend de financiële krisis bevodderend west veur et populisme.
De oflopen jaoren is dudelik wodden dat perti'jen aangst hadden veur de PVV. Daoromme bin zeker de perti'jen die in et kammenet zatten, wat heur idenen angaot, allemaole opscheuven richting diezelde PVV. Veural op et onderwarp migraosie bin de perti'jen VVD, CDA en Christenunie vusen te veer gaon in et mitgaon in de aangstkultuur as et om migraosie gaot.
En et is veural de wieze waorop daor over praot wodt die maekt dat kiezers daenken: kiek, as Wilders him op zoe'n wieze uteren mag, now waoromme zol ik dan niet zo tekeer gaon meugen? En dan huuft et niet alliend mar te gaon over migraosie of aarmoede, nee dan wodt alles angrepen om de eigen frustraosies d'r uut te gooien op een wieze die de meensken zels goeddonkt.
Dan gaon meensken mit fakkels bi'j een menister veur de deure staon; dan dumpen boeren alderhaande rotzooi op de diek en stikken et in de fik; dan wo'n meensken op social media uutmaekt veur van alles en nog wat en dan veural deur meensken die niet heur eigen naeme bruken.
En aj' dan as politikus daor gien ofstaand van nemen durven uut aangst veur verlös van kiezers, dan bi'j gien knip deur de neuze weerd. Bi'jgelieks de veurvrouwe van de BBB duste niet eupenlik zeggen dat ze de bedekte bedriegings naor menister Adema en kaemerlid Holman ofkeurde.
"Ja kijk, die weerstand is helemaal niet nieuw" en "ja kijk, dan gaan we het dáár weer over hebben" en, "Ja, het zijn harde woorden maar er worden ook harde daden gepleegd tegen boeren."
Gien enkel woord van ofkeuring, gien enkele oproep om dit soorte van uutspraoken, van bedrieging, niet meer te doen.
Dan blaos ie et vuur niet uut, nee, dan blaos ie d'r juust nog wat wiend onder.
Zo is et ok gaon mit migraosie. Uut aangst veur de PVV hebben de aandere regeringsperti'jen heur opvattings flink anpast richting die PVV; zoveer zels dat kiezers heur ofvreugen wat dan nog et verschil is tussen de PVV en heur eigen VVD en dus overleupen.
En niet alliend van de VVD uut gebeurde zoks.
En uut dezelde aangst veur de PVV gaf de VVD in de Twiede Kaemer heur eigen menister Van den Burg nog es een flinke klap in et gezichte. Gelokkig was dezelde perti'j in de Eerste Kaemer verstaandiger en keus unaniem veur de Spreidingswet. Mar doe kwam d'r weer een wethoolder uut et Westlaand, ok al een VVD-er, die zee dat ze die Spreidingswet an de leerze lappen. En dat nuumt him wet-hoolder
Gien wonder dat kiezers niet meer weten waor ze an toe binnen. Ok zóks warkt populisme in de haand!"