De toan fan Jan Koops: "Et Vene"

Jan Koops
Jan Koops © Omrop Fryslân
"Gister weren d'r twie artikels die dudelik maeken dat ze in Et Vene an de strenge kaante binnen.
De toan fan Jan Koops
In de Liwwadder ston een stok over een uutspraoke van de rechter. Die vun dat Et Vene de fout ingaon was bi'j et niet geven van een vergunning in 'het Friese Haagje'.
Een man vreug een zonuumde seksvergunning an veur twie panen in de Munnikstraote. Die vergunning wodde him deur de gemiente weigerd omreden hi'j een formelier niet goed invuld hebben zol en daordeur fraudeerd hadde.
De rechter vun ok wel dat de man infermaosie aachterholen hadde, mar vun dat niet slim genog om et verzuuk of te wiezen. Et zol gien valshied in geschrifte wezen neffens de rechter.
Burgemeester Avine Fokkens mient et beter te weten as de rechter en lat de gemiente in beroep gaon bi'j de Raod van Staote in et echte Haagje. De loodgieter uut Herbaijum, die de seksvergunning anvraogd hadde, moet now op de baanke zitten en ofwaachten.
In et Friesch Dagblad ok een bericht over de strenghied in Et Vene. Daor zette trainer Kees van Wonderen Andries Noppert op de baanke omreden hi'j et op et heden slecht doen zol bi'j de plaetselike voetbalklub. Ok wat verkeerd invuld; en dan gien formelier, mar zien rolle as keeper.
Noppert het een nogal vremde karrière, mit as hoogtepunt et in Qatar debuteren in et Nederlaans Elftal onder Louis van Gaal.
Dat was opvalend veur de man die veural kleine kluppies had het liekas NAC, Dordrecht en Go Ahead Eagles. En eins kuwwe wel zeggen dat ok Et Vene een kleine klub an et wodden is. Mar ik betwiefele stark of dat komt deur et mindere wark van Noppert.
Aj' in een team speulen daor et niet al te best gaot, dan warkt dat vaeke verlammend op alle speulders. En et is al lange tied dudelik dat de verdediging van de Et Vene d'r niet altied even zeker uutzicht.
Daor kriej' dan as keeper de zenen van, zoks het al vaeker blieken daon. En eersomme warkt et ok: aj' in een goed dri'jend team te lane kommen en gien zorgen hebben hoeven over de meensken daoj' mit saemenwarken, dan kuj' zels boven jezels uut stiegen, ok al bi'j' twie meter drieje.
Disse Toren van De Jouwer wodde vanwegens zien lengte in zien Italiaanse tied bi'j de klub Foggia, Il Grattacielo nuumd, de wolkenkrabber. Dat him over et heufd zien is niet meugelik.
Mar hi'j döt niet uut de hoogte. Hiel nochter zee hi'j dat hi'j nao de wedstried tegen AZ d'r al reken mit hul op de baanke te lane te kommen.
"Dan moewe et daormit doen", zee hi'j, mar hi'j zee ok dat hi'j d'r doodziek van was. En zoks kan ik mi'j wel indaenken. Zeker aj' zien dat d'r vule meer mis gaot op et veld. As een keeper een foutien maekt dan vaalt zoks drekt op omreden d'r een tegendoelpunt deur kommen kan.
Mar een pass die hielemaole verkeerd geven wodt die kan d'r de oorzaeke van wezen daj' as team zels niet scoren. Een tackle even buten de zestien meter kan al vlogge een tegendoelpunt opleveren.
Dat Noppert d'r now doodziek van is dat hi'j op de baank zitten moet en daormit de schuld krigt van de minne uutslaegen van de leste tied, daor kan ik dus goed inkommen.
Now bin ik niet zo fanetiek dat ok ik d'r doodziek van bin; hielemaole niet. Mar ik vraog mi'j ál of, of dit een goeie zet zal blieken te wezen.
We moe'n mar hopen dat Mickey van der Hart, die Noppert onder de latte vervangen zal, een flinke oppepper kregen het deurdat hi'j now eerste keeper wezen mag en dat ok hi'j boven himzels uutstiegen zal.
De verdedigings van Et Vene zullen dus goed wezen moeten. Die van de gemiente in de zaeke van de seksklub bi'j de Raod van Staote en die van de voetbalklub om op zien minst weer in et linker ri'jgien te kommen."