Wite wrâld: Fryslân wurdt wekker ûnder wintertekken

In dronefoto fan Warkum yn de snie
In dronefoto fan Warkum yn de snie © CAMJO Media
Fryslân waard tongersdeitemoarn wekker yn in wyt lânskip. Net oeral, mar op in soad plakken yn ús provinsje leit in lyts laachje snie. Yn Warkum bygelyks, en dat smiet mei in drone hiele moaie plaatsjes op.
Lang kinne we nei alle gedachten net genietsje fan de winterwrâld, want de temperatuer leit yntusken alwer boppe it nulpunt.
Wûnderlike winterwrâld: Warkum wurdt wyt wekker