De toan fan Jan Koops: "Huzeverkoop"

Jan Koops
Jan Koops © Omrop Fryslân
"In dagblad Trouw ston een kollum over ontwikkelings op de huzemark. Et bliekt dat De Hypotheker anraoden het en schrieve een motivaosiebrief bi'j jow bod aj' een huus kopen willen.
Now weet ik dat huzen niet altied verkocht wodden an die et hoogste beuden het. Zoks gaot vanzels in tegen et gevuul van vule meensken: aj' wat te koop hebben, dan wil ie daor toch graeg zovule meugelik geld veur beuren?
Now, niet altied dus. Dat he'k de leste tied zels ok ondervunnen.
De toan fan Jan Koops
Op internet beud ik al een peer keer tegen iene op tot de verkoper mi'j deurgaf dat as ik even een euro hoger bieden zol, dat hi'j et dan votdaolik veur mi'j aachteruutlegde en niet waachten zol op een hoger bod.
De aandere bieder staot d'r omme bekend dat hi'j sloten geld liekt te hebben en al et moois veur aandere verzaemelers wegsnaait. En in een gewone winkel gebeurde et me veurige weke da'k vreug om een speciaol kabeltien van een meter, of anderhalf; mar die was d'r niet.
Wel lag d'r een kabel van drie meter, mar die was bruukt. "Neem zo mar mit", wodde mi'j zegd.
Kiek, dat bin klaantebieners; bi'j zokke meensken koop ie eerder weer es wat as bi'j iene die jow et vel over de neuze haelt. Een peer jaor leden zette een kennis van mi'j et huus te koop.
Ok doe wodde in de tekst op Funda vermelded dat niet de hoogste bieder et paand kriegen zol, mar dat de motivaosie om now krekt dát huus te kopen belangrieker was. En ik kan mi'j daor wel wat bi'j veurstellen.
As een vrouw alliend is kommen te staon naodat heur man uut de tied raekt is, en zi'j kan et grote huus en de tuun niet onderholen en zet et spullegien te koop, dan zal ze niet graeg willen dat de zelsinrichte tuun mit terras en zithoeke en zelsbouwd fietsehokke, daor heur man aorig wat zwiet van op de rogge kregen hadde, allemaole mit een shovel in ien keer verrinneweerd wodt.
In een inzunnen brief in Trouw schreef een vrouw dat ze niet lieden wol dat de plaanten uut de tuun verdwienen zollen en plak maeken mossen veur tegels. De koper zal beloven moeten dat de plaanten d'r niet uutgaon.
De kollumniste in Trouw vint zoe'n motivaosiebrief mar niks. "Wi'j hebben al genog te doen", schreef ze
Dat kan wel zo wezen, mar et staot verkopers vri'j en verkope et huus an meensken daor zi'j heur goed bi'j vulen. En laowe bliede wezen dat geld niet et ienige is daor verkopers naor kieken.
Of et nog zo slim is, dat weet ik niet, mar een peer jaor leden was et in elk geval in et Westen van et laand - niet vremd as d'r vuuftigduzend euro meer as de vraogpries beuden wodde op een huus. Dan kan de rente wel naor beneden gaon, mar dan hej' as krek trouwd stel, of as iene die krek een baene kregen het, nog hieltied nul percent kaans om een huus kopen te kunnen. Dan bin de meensken mit geld altied spekkoper.
De zonuumde persoonlike postzegels die wi'j as Stichting Begreefplakken Oosterwoolde en De Fochtel uutgavven van de klokkestoel, daor zit ál een kleine opslag op om oonze Stichting een betien te steunen. Mar doe ik jaoren leden zels postzegels maekt laoten hadde, doe verklaorde iene mi'j veur gek dat ik die zegels verkocht veur de pries die ik d'r zels ok veur betaeld hadde.
Die persoon hadde de Eurotekens al in de ogen staon, wiels et mi'j d'r om te doen was de Dörpskarke van Oosterwoolde en et orgel daorin en de klokkestoel veur et voetlocht te brengen.
Herman Finkers hadde in de film 'De beentjes van Sint Hildegard' zoe'n mooie uutspraoke: Et het misschien gien nut, mar zin het et ál. Zoks gelt ok bi'j huzeverkoop: Niet alliend geld het weerde."