Sjoch hjir nei de moaiste winterske plaatsjes út ús provinsje

Ljouwert
Ljouwert © CAMJO Media
Wintersk, wyt en kâld: foar it earst dizze winter bleau de snie yn Fryslân lizzen. Nei in earste kâlde nacht, mei minimumtempatueren fan -5 graden, lei der op in soad plakken yn de provinsje noch in aardich laachje snie en iis.
Ljouwert lei fannacht ûnder in wite tekken.
Ljouwert ûnder wite tekken
Besjoch hjirûnder hoe't dat der op guon plakken yn de provinsje útseach. Ha jo ek foto's? Stjoer se ús ta fia www.omropfryslan.nl/waarfoto.
Harten stappe troch de snie
Harten stappe troch de snie © Lia Bakker
In wite wrâld by Kollumersweach
In wite wrâld by Kollumersweach © Christina de Boer
Dizze auto by Westhoek sit folslein ûnder it iis en de snie
Dizze auto by Westhoek sit folslein ûnder it iis en de snie © Robbin Dorst
De Alvestêdebrêge by Gytsjerk yn in wintersk lânskip
De Alvestêdebrêge by Gytsjerk yn in wintersk lânskip © Jelle Jarich Visbeek
In laach iis op dizze tûken by Ternaard
In laach iis op dizze tûken by Ternaard © Janny Jacobs
Wite greiden by Holwert
Wite greiden by Holwert © Tjalling Jan Raukema
De nullen fan dizze beam by Nijehoarne binne wyt fan it iis
De nullen fan dizze beam by Nijehoarne binne wyt fan it iis © Bonne Schokker
In wite beammerige yn dizze strjitte yn Harns
In wite beammerige yn dizze strjitte yn Harns © Johan Boerstra
Bysûndere winterloften by Sint Anne
Bysûndere winterloften by Sint Anne © Judith Feunekes
Der leit noch gjin iis op it wetter by Terkaple
Der leit noch gjin iis op it wetter by Terkaple © Klaas Dijkstra
It bûtendyks gebiet by Marrum is wyt
It bûtendyks gebiet by Marrum is wyt © Douwe Wierstra
In wintersk plaatsje by Smelle Ie
In wintersk plaatsje by Smelle Ie © Anne van der Wal