Fryske sikehûsfúzje definityf

De fúzje tusken sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten en soarchgroep Pasana yn Dokkum giet definityf troch. Peter Littooy, de bestjoerder fan Nij Smellinghe, krijt de lieding oer it opsetten fan de nije organisaasje.
De fúzje garandearret it fuortbestean fan De Sionsberg op de lange termyn. Wol moat de reorganisaasje noch fierder útwurke wurde. Der wurdt ek noch socht nei in namme foar de nije soarchorganisaasje.