Ajax fêst foar Ketelbrêge

De Ketelbrêge hâlde Ajaxspilers op
De wedstriid Hearrenfean-Ajax fan sneintemiddei begjint letter omdat de spilersbus fan Ajax in skoft fêststien hat foar de Ketelbrêge. De start is no kertier foar fiven yn stee fan healwei fiven. Supporters fan Ajax kamen ek stil te stean foar de brêge.
De brêge tusken de Flevopolder en de Noardeastpolder hat mei-inoar in oere iepenstien. Troch in defekt koe er net hielendal ticht en dêrom koe it ferkear der net del.