Bestjoerder Johan Krul fan Jeugdhulp Friesland stapt op fanwegen misstannen by Woodbrookers

Johan Krul © Omrop Fryslân

Johan Krul stapt op as direkteur fan Jeugdhulp Friesland. Dit nei oanlieding fan de misstannen dy't de ôfrûne tiid nei bûten kamen oer jeugdsoarchynstelling Woodbrookers yn Koartehimmen.

De ynstelling kaam earder dit jier yn opspraak nei ferskate berjochten oer misstannen. Bern brochten somtiden de nacht troch yn de isolearsel of waarden mei geweld of pineprikkels yn betwang holden.

Moandei joech Krul noch oan fierder te wollen as direkteur. Neffens him koe hy foar in nije kultuer soargje. "Ik denk dat ik heel goed op de hoogte ben van wat er speelt. Het is nu een goede situatie om dit door te ontwikkelen", sei hy doe.

Woodbrookers yn Koartehimmen © Omrop Fryslân

Nei resinte berjochten yn de media, tinkt Krul dêr no oars oer. "De publicitaire storm die is ontstaan over Woodbrookers richt zich steeds meer en vaker op de positie van mij als bestuurder. Of dit terecht is of niet, is niet de belangrijkste vraag", skriuwt hy yn in brief oan de Ried fan Tafersjoch fan Jeugdhulp Fryslân.

"Vertrouwen ter discussie"

"Wat belangrijk is, is dat Jeugdhulp Friesland zich verder kan ontwikkelen. En als het vertrouwen in de bestuurder openlijk ter discussie staat, sta ik deze ontwikkeling mogelijk in de weg." Krul wol bûten de brief fierder gjin taljochting jaan.

Dizze wike besteget Omrop Fryslân mei in rige artikels omtinken oan de situaasje rûnom Woodbrookers.

De brief fan Krul oan de Ried fan Tafersjoch fan Woodbrookers

Beste leden van de Raad van Toezicht,

Na ruim drie en een half jaar als bestuurder van Jeugdhulp Friesland actief te zijn geweest bied ik hierbij mijn ontslag aan. In de afgelopen periode hebben de medewerkers, directieleden en ik gebouwd aan noodzakelijke verbeteringen van de jeugdzorg in onze instelling. De gesloten jeugdzorg is grotendeels afgebouwd terwijl tegelijkertijd zoveel mogelijk alternatieven in de ambulante zorg en andere vormen van residentiële zorg zijn opgebouwd.

Dit proces is nog niet afgerond, maar wel is duidelijk hoe de transformatie verder moet verlopen. Daarnaast hebben we gebouwd aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering waarbij 'inhoud' en 'geld' meer in balans kunnen komen. We zijn er zeker nog niet, maar de basis voor een goede interne bedrijfsvoering is gelegd.

Landelijk hebben veel jeugdhulpaanbieders moeite om hun zorgproductie goed gefinancierd te krijgen. In Friesland is dat niet anders. Cruciaal voor het vervolg is de wijze waarop gemeenten en Jeugdhulp Friesland de komende tijd tot passende afspraken kunnen komen.

De publicitaire storm die is ontstaan over Woodbrookers richt zich steeds meer en vaker op de positie van mij als bestuurder. Of dit terecht is of niet, is niet de belangrijkste vraag. Wat belangrijk is, is dat Jeugdhulp Friesland zich verder kan ontwikkelen. En als het vertrouwen in de bestuurder openlijk ter discussie staat, sta ik deze ontwikkeling mogelijk in de weg. Ik heb veel waardering voor mijn collega's op alle niveaus binnen de organisatie.

Zij werken in een systeem dat niet meehelpt om goede zorg te kunnen verlenen. Druk op tarieven en veel bureaucratie vormt, samen met hoge verwachtingen van de samenleving, de context waarbinnen zij hun werk moeten doen.

In het bijzonder spreek ik mijn waardering uit voor de collega's van Woodbrookers. Zij staan in uiterst moeilijke omstandigheden iedere dag weer klaar voor jongeren die in elders onvoldoende geholpen kunnen worden en die natuurlijk toch graag hun leven een positieve wending willen geven.

Het toezicht vanuit jullie raad heb ik als plezierig ervaren. Samenwerking vanuit vertrouwen, kritisch en opbouwend, zijn woorden die hierbij bij mij opkomen. Ook een nieuw bestuur en de zittende directie zullen met jullie raad en toezicht verder kunnen bouwen aan Jeugdhulp Friesland .