De toan fan Jan Koops: "Beschaemend"

Jan Koops © Omrop Fryslân
Veurige donderdag was ik de middags in et gemientehuus van Oosterwoolde. Et bestuur van de Stichting Begreefplakken, daor ik veurzitter van bin, was nuugd om te praoten over de plaetsing van staotushoolders in et leegstaonde pat van zörgcentrum Rikkingehof. Dit omreden dat tehuus tegenover et begreefplak ligt.
Bi'j et gemientehuus stonnen een tal pelisies en wat meensken die oons de weg naor binnen wezen. Daor weren et COA, de pelisie en meensken van de gemiente beschikber veur vraogen. Wi'j hadden alliend wat te bepraoten mit et COA en hadden daor een goed gesprek.
Om oons henne heurden wi'j wel dat d'r ok meensken weren die d'r dudelik op tegen weren dat die staotushoolders een onderkommen kriegen zullen in Oosterwoolde.
Dat is niks ni'js: waor vremde meensken binnenkommen is d'r eerst altied wat argewaosie, mar et vul mi'j die middag niet tegen.
De toan fan Jan Koops
Mar de eredaegs zag ik op de Omrop een filmpien van dezelde bi'jienkomst, mar dan aovends. En doe gong mi'j de griezel over de grauwe. Ik wodde d'r stille van en ik hadde et mit de burgemeester te doen. De man docht in een mooie en rustige gemiente kommen te wezen, mar kreeg kwaoje en tierende meensken om him henne. Ze schreeuwden him van alles toe en stonnen in mien beleving aorig intimiderend tegen him over.
Mar ik hadde et ok mit die meensken te doen: zi'j hebben mekeer aorig ophitst in onredelikhied, diskrimmenaosie en racisme. Ik vun et triest. Zollen zi'j trouwens et verschil wel weten tussen asielzukers, ielegalen en staotushoolders?
Mien gedaachten gongen ok naor de kiender en kleinkiender van disse meensken: wat veur toekomst hej' as dit jow veurbeelden binnen in et leven? Ik docht an de schoelemeesters en -juffen die kiender van disse meensken in de klasse hebben. Dan kuj' nóg zo je best doen om kiender wat fesoen bi'j te brengen, mar as ze al opfokt van huus gaon, dan wodt et wark je bi'j de vingers ofbreuken.
As ik eerlik bin verbaosde ik mi'j d'r al vule langer over dat Rikkingehof niet bruukt wodde as opvangcentrum. Al tieden vragt de in Oosterwoolde grootbrochte staotssiktaoris Van der Burg an gemienten om meer plakken beschikber te stellen veur asielzukers en staotushoolders. Mar mít deur de Oekraïners, die hier om goeie reden een veilig hennekommen kregen, bin de preblemen d'r niet kleiner op wodden. Et wodde dan ok tied dat een zo lang leegstaonde lekaosie es een keer beschikber steld wodde.
Begriep mi'j niet verkeerd: de argementen tégen, die mit overslaonde stemmen naor veuren brocht wodden, daor zit vanzels wel wat in: meensken in et dörp zels kun gien betaelber huus kriegen. Jongeren hadden graeg in Rikkingehof wonen wild; mar ja, et zol niet geschikt wezen, niet braandveilig en zokswat. D'r vul dus ál wat uut te leggen.
Mar stel dan gewoon je vraoge en breng rustig je argementen naor veuren. Meensken die schreeuwen en intimideren hebben niet vaeke geliek. Et ontbrekt heur an argementen en overtugingskracht. Butendat: de gemiente wil in Appelsche graeg zonuumde flexhuzen bouwen om meensken die scheiden binnen of aanders in woonpreblemen zitten, tiedelik te helpen, mar daor wodt ok tegen ageerd. Et is niet goed of et is verkeerd.
De pelisies die d'r bi'j stonnen grepen niet in. En dat is an de iene kaante goed, mar an de aandere kaante: disse beelden gongen wel de preveensie over en misschien wel veerder. Ze geven aanderen daormit een vri'jbrief om in volgende gevallen op eenzelde wieze uut te haelen.
Ok al omreden Twiede Kaemerlid Van Baarle van Denk de mond snoerd wodde deur veurzitter Bergkamp. Hiel terechte zee Van Baarle dat menister Yesilgöz liegd hadde over vlochtelingen; mar zoks moch hi'j niet zeggen. Zels Mark Rutte kreeg gelegenhied om him weeromme te fluiten.
Ja, dan stao ik d'r niet van te kieken dat meensken mienen alles zeggen te kunnen over vlochtellingen. Een beschaemende vertoning was et, in de Twiede Kaemer én in Oosterwoolde.