200 Fryske ûndernimmers yn de problemen troch coronaskulden

© ANP
Sa'n twahûndert Fryske ûndernimmers ha grutte coronaskulden by de belestingtsjinst. De finansjele stipe dy't se krigen, moatte se no werombetelje. Mar dat slagget lang net elkenien.
It smyt in protte ûndernimmers, geregeld lytse zzp'ers, grutte problemen op, fertelt Michiel Hordijk fan IMK, in ynstitút foar it midden- en lytsbedriuw. "Sommigen hebben vanaf het begin van de coronaregeling al hun belasting niet kunnen betalen. Anderen aanvankelijk wel, maar lopen nu vast."

Doarwarder

It giet om ferskillende bedragen, jout Hordijk oan. Fan in pear hûndert euro yn de moanne oant tsientûzenen euro's. "Je moet geld overhouden om iets terug te kunnen betalen. Als dat niet lukt, dan moet je echt contact opnemen met de Belastingdienst, want anders komt er op een gegeven moment een deurwaarder bij je langs."
Undernimmers dy't kontakt opnimme mei de belestingtsjinst, of in oare organisaasje dy't deryn spesjalisearre is, kinne yn guon gefallen noch mooglikheden fine hoe't se wol oerlibje kinne.

Regelingen op maat

"De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze willen kijken naar de levensvatbaarheid van een onderneming", seit Hordijk. "Voor zulke bedrijven willen ze eventueel regelingen op maat aanpassen. Ze willen ruimte geven zodat ondernemingen die in feite gezond zijn, kunnen worden gered."
It IMK hat modelbrieven op de webside stean, wêrmei't ûndernimmers om útstel freegje kinne by de belestingtsjinst. Dy binne de ôfrûne wike hûnderten kearen delhelle. Oan de telefoan is it ek drokker: "Normaal gesproken krijgen we een paar telefoontjes per dag, nu tientallen. Ondernemers zijn bang en driftig op zoek naar de laatste strohalm."

Ferskate sektoaren

Der is net ien sektor dy't derút springt, neffens Hordijk. De hoareka en retail ha bot te lijen hân fan de lockdowns. "Maar ook dienstverleners die daarmee verbonden zijn. En een heel andere sector is de utiliteitsbouw: installateurs, onderaannemers et cetera."