De toan fan Jan Koops: "Klap in et gezichte"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Bi'j de Kaemerverkiezings in 2021 zee Rutte nog dat et allemaole beter wodden mos in de poletiek: meer eupenhied, een betere bestuurskultuur en nog meer mooie zaeken die hi'j oons beloofde.
Mar al vlogge wodde dudelik dat meensken wel wat zeggen kunnen, mar dat de stoel van de premier toch antrekkeliker is as eerlik en betrouwber wezen. Et begon votdaolik al mit et onthoold dat Rutte zitten leut: hi'j kon him bepaolde zaeken hielemaole niet meer in 't zin kriegen. "Heb ik praot over Pieter Omtzigt? Hoe koj'm d'rbi'j?"
De toan fan Jan Koops
En et leste is dat hi'j tegen alle wetten van de logika in Wopke Hoekstra veuruutscheuven het as opvolger van Frans Timmermans in Europa.
Et het d'r alle schien van dat de plannen weren dat Sigrid Kaag die post kriegen zol, mar Ursula von der Leyen het Rutte naor alle gedaachten ommepraot en androngen op et veurdregen van Hoekstra omreden die Europees van dezelde perti'j is as Ursula zels én de klimaotplannen al wat kritiseerd hadde.
Et CDA, de perti'j die in de peilings op drie zitten staot, mag dus een hiele belangrieke post innemen in Europa, en ok al zal hi'j dan niet dezelde taeken en veraantwoordelikheden kriegen as Timmermans, zoe'n post as eurokommissoaris geft anzien.
Verschillende groepen schreeuwen now moord en braand. Veural bi'j Gruun Links en de Perti'j van de Arbeid bin ze niet bliede. Now hadden ze aendelik mit Timmermans de klimaotplannen ok al weren ze dan wat ofzwakt - d'r in et Europese parlement deur kregen, en dan wodt die post straks inneumen deur iene die et naor alle gedaachten allemaole wel weer veerder ofzwakken zal.
Poletiek kommentater Thomas van Groningen hadde trouwens wel een raeke reaktie op die geluden. Deensdagaovend zat van Groningen in Op1 doe et gong over de te verwaachten benuming van Hoekstra. Hi'j zee dat de klimaotmeensken dan wel moord een braand schreeuwen kunnen, mar dat ze dan wiezer wezen moeten hadden en haele Timmermans niet van die Europese post of.
Kiek, die veurdracht van Hoekstra is vanzels iene poletieke dwasbomeri'je van Rutte. In et eerste plak krigt Sigrid Kaag hier de boemerang weeromme die ze zelf de locht ingooid het doe ze in 2021 tegen Rutte zee: "Hier scheiden onze wegen!" Ze kan now fluiten naor een mooie baene in Europa.
Jesse Klaver zicht graeg dat de klimaotplannen van Timmermans deurgaon zullen mar wodt now ofstraft veur et niet mitregeren willen in Rutte-4. Hoekstra zal ommers op de rem staon gaon van de klimaotplannen.
De veurdracht is ok een klap in et gezichte van Diederik Samsom, de man aachter de klimaotplannen van Timmermans. Hi'j zal vaaste docht hebben dat hi'j eurokommissaoris wodden kon. Niet dus.
Mar meer nog is de veurdracht vanzels ok een klap in et gezichte van et klimaot zels en daormit een klap in et gezichte van onze kiender en kleinkiender. Hoe langer et anpakken van de preblemen uutsteld wodt, hoe groter die preblemen wodden zullen.
Et wodt hoog tied dat d'r naodocht wodt over de vraoge hoe et klimaot redded wodden kan zonder dat dit over de roggen van de minst bedielden gaot. Niet elkeniene het geld veur een waeterpompe of een elektrische auto of een zunige bezineauto, of veur et flink isoleren van zien huus. En de branige moet ok betaelber blieven veur aarme meensken die in tochtige huurhuzen wonen.
Mar goed: et is al mit al wel dudelik dat Rutte niet weer in de Nederlaanse poletiek weeromme komt. Hi'j het himzels - deur Hoekstra naor veuren te schoeven bewust hielemaole onmeugelik maekt om es weeromme te kommen in de kaemer of et kammenet. En de kommende maonden zal et in et kammenet niet zo smouk wezen as et wel west het.
Grote vraoge is vanzels hoe Ursula von der Leyen Rutte zoveer kregen het en haele Wopke Hoekstra naor veuren. Is him een mooie baene in Europa veurschotteld? Over een jaor bin d'r weer Europese verkiezings en moe'n d'r belangrieke posten verdield wodden. Wi'j zullen zien waor Rutte zien poletieke huud duur veur verkocht het."