De toan fan Jan Koops: "Lobby's"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Oonze vekaansie zit d'r weer op. Now hebben jim niet zovule van mien vekaansie markt vanzels, want de kollum he'k gewoon deurdaon. Ok he'k haost alle weken gewoon twie keer te bridgen west in Blauwverlaot.
En ok gongen wat zaeken veur een tal besturen deur. Ik bin ok nog twie keer naor Liwwadden west veur et boek over mien veuroolden. Mar veerder hewwe gewoon vekaansie had: wat museums bezuken, wat fietsen, een daggien Schiermonnikoog én in de tuun zitten of warken, want ok dát gaot deur vanzels.
Ok de vekaansie van Pieter Omtzigt is veurbi'j. En dat hewwe weten. Zundagaovend kreeg ik een mailtien van him dat hi'j mit een eigen perti'j mitdoen zal an de verkiezings in november. Dat mailtien kreeg ik omreden ik mi'j destieds anmelded hebbe veur zien ni'jsbrieven.
De toan fan Jan Koops
Maendagaovend was hi'j uutgebreid in Nieuwsuur. Ik vun dat een veraodeming. Aendelik es iene die zegt niet beloven te kunnen dat alles votdaolik mar even oplost wodden zal. Ie kun dat ok negatief uutleggen en zeggen dat hi'j him al in et veuren indekt veur tegenslaggen. Mar ik daenke dat hi'j gewoon et eerlike verhael vertellen wil.
Toegeliekertied zegt hi'j ok as perti'j nog mar even niet al te groot wodden te willen. Bi'j de Liest van Pim Fortuyn en Forum veur Dimmekraosie hadde hi'j zien waor et toe leiden kan as een perti'j in ien klap arg groot wodt. Dus mar evenpies kalman wat him angaot.
Now zit daor al een prebleem vanzels. Iene van zien speerpunten in de poletiek, zo ston in zien mail: is goed bestuur.
Dan is de start niet al te best: aj' bestuurlik now al preblemen verwaachten, nog veurdat d'r ok mar een kandidaotelieste is, dan ropt dat vraogtekens op. En vanzels, et is verhipte muuilik en zette in ien keer in een peer maond tied een goeie orgenisaosie op poten, mar hi'j het ál verwaachtings wekt en dan moej' neffens mi'j niet in et veuren al diels veur de verantwoordelikhied votlopen.
Trouwens, de inbreng die Omtzigt veurstaot is neffens mi'j slim neudig in oons laand. Deensdag was d'r een kwaolik bericht over et opstellen van de riegels veur gokreklames. Et het blieken daon dat de gokbedrieven vule meer inspraoke en invloed kregen hebben bi'j de wetsveurbereidings as de deskundigen van gokverslaving.
Hollaand Casino en de Staotslotteri'je en aandere gokbedrieven mochten tot op et leste mitpraoten en kregen et veurmekeer dat 17 van heur punten overneumen binnen.
In de plannen was reklame die bedoeld was veur meensken mit een lege sociaolekenomische staotus slim beparkt. Deur de lobby uut de gokwereld is dat uut de wetgeving haeld. Ok meugen bekende Nederlaanders bi'j evenementen inzet wodden, waor dat eerst niet de bedoeling was. Die lobbypraktiek is een vervelende ziekte in oonze maotschoppi'j.
Wi'j zaggen et bi'j Neelie Kroes die lobbyde veur taxibedrief Über. Wi'j hebben et zien bi'j Mark Rutte die zien oren hangen leut naor Shell en Unilever. Rutte wol graeg zo vlogge meugelik van de dividendbelasting of. En gao mar deur.
Niet veur niks wil Omtzigt dat d'r een lobbyregister komt en wil hi'j een zonuumde ofkoelingsperiode waordeur meensken die in de poletiek zatten en daor uut gaon, niet votdaolik lobbyist wodden meugen.
Vaeke bruken meensken op ien of aandere wieze wel een kroje om een baene te kriegen, of in een bestuur te komen, om veurrang te kriegen bi'j et kriegen van een huus of wat dan ok.
Mar bi'j de lobby in Den Haag gaot et over hiel aandere zaeken, zaeken bi'jgelieks die oonze gezondhied raeken of die van oonze kiender; zaeken ok die bi'jtieden miljarden kosten.
Of ik op Pieter Omtzigt stemmen zal, dat weet ik nog niet, mar zien benaodering sprekt mi'j arg an. Zo had hi'j een goed verhael op 9 juni in Liwwadden. Dat is op internet nog wel te vienen.
Om et mit een variaosie op Rumi, de Perzische filosoof en dichter, te zeggen: Omtzigt gaot niet mit de stroom mit; hi'j wil zels een ni'je stroom op gang brengen. Ik blief zien ni'jsbrieven volgen."