Liveblog | 23 augustus

Dit wie de 47ste Frouljus PC fan slach oant slach

Yn dit blog hâlde we jo op de hichte fan de lêste ûntwikkelingen oangeande de Frouljus PC yn Weidum.

Lêst bywurke: 23 augustus, 18:32
18:32

Tuinenga keninginne

Ilse Tuinenga is útroppen ta keninginne fan de 47ste Frouljus PC. Dat hie se sels net ferwachte. "Ik fûn mysels net útsûnderlik goed. Ik hie Anne (Monfils, red.) op ien", laket se.
De winners mei de krânsen om © Dijks Media
18:30
17:49

Tuinenga, Monfils en Zeinstra winne!

It is klear. Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra winne de 47ste edysje fan de Frouljus PC. Se winne de finale mei 5-3 6-0.
17:46

5-3

Dit wie in wichtige. Marrit Zeinstra slacht de bal boppe en dêrmei wurdt der in gatsje slein: 5-3. Noch ien earst hawwe Tuinenga-en-dy nedich.
17:39

Tuinenga op 4-3

In flaterke fan Louise Krol, dy't de bal kwea weromslacht. It is in djoer flaterke, want it jout Tuinenga-en-dy in nije foarsprong: 4-3.
17:31

De Haan-en-dy jouwe net op

Der sit folle mear spanning yn de wedstriid as op foarhân tocht. Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia fjochtsje harren nei 3-3. De grutte favoriten Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra kinne it ferskil noch net meitsje.