De toan fan Jan Koops: "Vekaansietied"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"En, wat bin jim vekaansieplannen?", vrueg hi'jmi'j. "Tuun-esië", was mien bescheid." "Nee, toch?! Dat laand daor ze al die vlochtelingen in de woestijn kreperen laoten?" "Nee", zee ik, "oonze eigen tuun, de oase om oons huus henne; daor de appels en proemen in de bomen hangen en de droevetrossen krapan de grond raeken, de brommels daegeliks plokt wodden kunnen en et onkruud zo hadde gruuit daj' d'r niet tegen schoffelen kunnen. Dát is oons vekaansieplak!"
Kiek, wij hebben vanzels gien verlet van Italiaanse haegelstienen as tennisballen. En ok niet van de branende zunne. Een kleinzeune is now in Zuud-Korea, bi'j de Wereld Scouting Jamboree. Et is daore klam en waarm mit een gevuulstemperatuur van 45 graoden. Niks veur mi'j. En dielen van Griekelaand zien d'r uut as een verlaoten barbecue, mit kontreinen daor verkoolde boomstronken ienzem in dikke laogen aske staon.
De toan fan Jan Koops
Mar ja, omreden meensken et weer van oons laand mar niks vienen, zuken ze massaol dat soorte van plakken juust op.
Ja, vanzels, ok wi'j zollen bliede wezen mit zunneschien weer en niet tevule wiend en regen. Mar now dat ien keer niet zo is, dan moej' alternetieven zuken veur terras of fietstochies.
D'r bin genog museums die meer as de muuite weerd binnen. En de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop is ok jaorliks weer genieten.
Dat gelt ok veur et etswark bi'j Nobilis in De Fochtel, daor zaoterdag alweer een ni'j boek uutkommen zal.
Of bezuke es iene van de 260 karken deur hiel Frieslaand henne, die mitdoen an Tsjerkepaad en die disse zoemer op zaoterdagmiddag de deuren eupen hebben.
In de eigen omgevinge vaalt nog genog moois te zien.
En zo now en dan leg ik toch nog even een kaortien bi'j de bridgeclub vanzels; zoks moej' al bi'jholen eers raek ie d'r uut. Tenmeensen zo vergaot et mi'j.
Tussen de bedrieven deur bin d'r nog zat dingen te doen in en om huus henne. Wi'j hebben plannen en behange iene of twie slaopkaemers. En ik warke nog an een tal losse aenties van een boek over mien veuroolden.
Ik dochte da'k et bi'jkotten al inleveren kunnen zol bi'j de drokker, mar haost elke dag kommen d'r nog weer ni'je zaeken naor veuren.
Now, ik kan jim zeggen: een dag in een archief is zomar veurbi'j en et zuken vragt meer tied as dat mi'j lief is. Mar goed, et levert dan pattietoeren wel weer mooie voonsten op.
Ok deur de sociaole media trouwens. De sociaole media? Ja, ik wete et, die kun ok slim verkeerd bruukt wodden, deur wat ik mar even 'de iencelligen' nuum, mar de oflopen tied he'k deur die sociaole media, van veur mi'j wildvremde meensken, aorig wat hulpe kregen bi'j et leggen van een tal puzelstokkies in mien stamboom.
Daornaost tussendeur toch ok mar es in de luie stoel zitten en et leven wat op mi'j inwarken laoten. Een goed boek lezen, of mi'j wat vernuveren bi'j een voetbalspullegien of een kwis op de tillevisie; of mi'j verbaozen over de wereld om mi'j henne. Ommers: et ni'js gaot ál deur ok al hebben wi'j zels vekaansie.
Mar een goeie raod uut een boek daor ik zo now en dan es wat in leze, is: prebeer jezels niet te drok te maeken over van alles dat d'r om jow henne gebeurt. Neem et leven zo et is. Et leven gebeurt now! Op dit stuit. Geniete daor dan ok van!
Zaeken uut et verleden opraekelen het dus gien zin; d'r is ommers niks meer an te veraanderen. En etzelde gelt veur et jow zorgen maken over dingen die gebeuren kunnen zollen. Vaeke gebeurt et ja hielemaole niet.
En tegen elkeniene klaegen over et weer? Och, et weer veraandert daor niet deur; et ienige dat d'r dan vaeke veraandert dat is de sfeer in huus.
Dat, as de zunne vandaege aachter de wolken blift, wees dan zels mar es even et zunnegien in huus. Ik weenske jim daorbi'j een noflike dag.