De toan fan Jan de Groot: "Talintejacht"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Hewwe jim ôflopen saterdeg 't programma 'The Talent Scouts' sien of love jim 't soa starigan wel? Ik fraag jim dut om't je al jarenlang doadgooid worre met talintejachten op 't gebied fan sang. As antwoord op goenent die't sêge dat dut wel wat metfâlt hierbij 'n opsomming:
The Voice Of Holland, X-factor, Idols, The Talent Project, The Band, Beat Me: The Five Knock-Outs, Bloed, Zweet En Tranen, DanceSing, De Beste Sing/Songwriter Van Nederland, Holland's Got Talent, In De Huid Van, K2 Zoekt K3, Korenslag, Zing, New Musical Star, De Nix-factor, Op Zoek naar , Popstars, Popstars: The Rivals, The Sing-off, A Star Is Born, Starmaker, Sunday Night Fever, The Next Boy/Girl Band, The Next Pop Talent, The Talent Project, The Voice Senior, The Winner Is, TMF Kweekvijver, Topper Gezocht, Una Voce Particolare, The Voice Kids, We Want More, Wie Wordt Kruimeltje? en The Talent Scouts.
De toan fan Jan de Groot
Ik gaan d'r niet fanút dat jim metteld hewwe, maar dat hoefde ok niet, want dat had ik al deen: 35 tillevizyprogramma's. Ik herhaal 35! Hoesoa helendal útmolken ?
En deuze programma's hewwe allegaar 't selde doel: deur sjury, en ok wel 's deur peblyk, bepaalde útaindlike winner. En die winner wil fansels beroemd worre. Nou, in 't allereerste begin fan sokke programma's waar dat nag wel soa, maar nou gaat 't al krekt soa as 't Eurovisie Songfestival, de 'mim ônder de talintejachten.'
Want waar 't froeger soa dat at je dat wonnen je fooral bekind worden in Europa en dut ok bleven, maar al desennialang binne de winners nou 'n hutsy hot, maar nag gauwer weer koud.
Ni, ik folg 't allegaar niet. In de tiid fan de 'Soundmixshow' met Henny Huisman nag wel, maar doe waar 't nij en sâgen d'r ok 'n prot mînsen na, maar nou binne alle nije talinteprogramma's aigenlik al niet meer nij en faak ferdwine se al mâle gau fan 't skerm deur gebrek an kikers. Maar dochs komt men alle keren weer met 'n nije fariant fan soa'n talintejacht. Gyn idee werom se hiermet anhouwe, wilens je ommers wete dat dut út 'e tiid is.
D'r is nag maar een talintejacht die't ik echt serieus nim en dat is 't Bildts Songfestival. Dut bestaat al sont 1985.
At ik wel 's metdeen hew an 'n Bildts Songfestival? Jaseker, en een keer hew ik 't wonnen, al had dat meer met de performance te krijen as met myn sangkwaliteiten. Ja, ik bin mij d'r goed fan bewust dat ik mij gyn illússys hoef te maken over dat ik 'n beroemde sanger worre kin. En nou binne d'r meskien 'n stikminnig benijd met welk fersy ik 't doe won hew. Dat waar met 'O O Den Haag' fan Harry Jekkers."