Biste-ambulânses hawwe grut ferlet fan frijwilligers: "Nog nooit zo moelijk gehad"

Laurens Stegenga ûnderweis nei in melding © Omrop Fryslân, Ronnie Porte
Biste-ambulânses steane te springen om nije frijwilligers. De sjauffeurs, byriders en sintralisten dy't oerbliuwe hawwe it drok.
Bygelyks by De Wissel yn Ljouwert is it dreech om de roasters rûn te krijen. "We hebben het er nog nooit zo moeilijk mee gehad", seit koördinator diere-ambulânse Stephan Bijlsma.
"Afgelopen week heeft de dierenambulance zelfs zes keer 's nachts stil gestaan en één keer op een middag. En meerdere keren kwam het voor dat we überhaupt niet bereikbaar waren, omdat er geen centralisten waren."

Briedtiid

Net allinnich binne der yn de simmer minder minsken beskikber. De natuer freget yn dizze tiid mear fan de diere-ambulânses. "Dat komt door de broedtijd", leit frijwilliger Hette Wiersma út. "Er worden vele jonge vogels gevonden die uit nesten zijn gevallen. Op die manier houdt het ons goed bezig."
Diere-ambulânses
Wiersma docht 'taksiritsjes'. Hy ferfiert bygelyks fûgels nei opfang De Fûgelhelling yn Oerterp.

Ride en belje tagelyk

Laurens Stegenga, is sjauffeur op de diere-ambulânse fan De Wissel. Dat se om sintralisten, dy't de telefoan oannimme, ferlegen sitte, fernimt hy ek. "Ik heb vorige week een dienst gedraaid en toen was ik centralist en chauffeur tegelijk. Dan ben je aan het rijden en aan het bellen. Dat is niet veilig. Maar ja, het werk moet wel gebeuren."
Laurens Stegenga besiket by in ferwûne seefûgel te kommen © Omrop Fryslân, Ronnie Porte
By Dierenambulance Waadhoeke hawwe se mar fjouwer frijwilligers. "Eerder hadden we er nog zeven", fertelt foarsitter en sjauffeur Richard Bijman. "Dat was in coronatijd. Toen moesten mensen veel thuis werken en hadden ze meer tijd. Nu, na corona, zie je dat er overal te weinig personeel is en er staan dus veel vacatures open. De vrijwilligers reageren erop en dan ben ik ze kwijt."

Ferplichting

Minsken wolle ek net gau de ferplichting hawwe fan in tsjinst. "Het is wel van 09.00 tot 18.00 uur. Een dienst van een paar uur werkt niet. Als er niemand kan, val ik in. De ambulance rijdt altijd en dat wil ik ook zo houden. Dat betekent wel dat ik alle nachtdiensten doe."
"We stean tydlik stil dus der is wol dúdlik in tekoart oan frijwilligers", seit Bernadette Hendriks, foarsitter fan Dierenambulance Zuidoost-Fryslân. "We hawwe op dit stuit sân frijwilligers, fan wa't trije sjauffeur binne. Twa binne lange tiid siik, dus it komt del op ien persoan."
Se fynt it ek hiel dreech om minsken te finen. "We wachtsje dizze fakânsje ôf, mar de kâns sit der dik yn dat we net mear folslein draaie sille."
Belangstellenden dy't meidraaie wolle op de biste-ambulânse kinne ynformaasje fine fia dier.nu of fia de websides fan de lokale diere-ambulânses.