De toan fan Jan Koops: "Diskrimenoasie"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Dilan Yesilgöz, oonze menister van Justitie, het veurige weke heur zin kregen: meensken die bi'j de pelisie warken en kontakt hebben mit publiek, die meugen daorbi'j gien religieuze uterings hebben. Een heufddoek of krusien of keppeltien mag niet. En dit mit wat ik mar even nuum de smoes van 'neutraliteit'.
Neffens mi'j is dit niks aanders as moslims pesten. Een krusien wodt vaeke an een kettinkie om de hals dreugen en belaant daorbi'j onder et overhemd of de bloese van et uniform. En keppelties? Neffens de otterdoks-joodse rabbijn Jacobs is d'r nog niet een haandvol meensken bi'j de pelisie dat een keppeltien dregen willen zol.
We willen dat meensken in oons laand meer begrip veur mekeer kriegen, mekeer beter verdregen; we willen racisme en diskrimmenaosie tegengaon en de pelisie wil graeg meer diversiteit in et passeniel: meensken die aanders binnen, ok meensken van kleur dus. En dan komt d'r een maotriegel die al die plannen en weensken in ien keer onderuut schoffelt.
De toan fan Jan Koops
Al die miljoenen euro's die uutgeven binnen veur 'meer kleur' bi'j de pelisie: et is votsmeten geld. De politikus mit uutspraoken over een kopvoddetaks, die krigt zien zin en de neutraliteit van de Nederlaanse pelisie gaot nog veerder naor de knoppen.
Veurige weke he'k de dokementaire De Blauwe Femilie uut 2022 nog mar weer es bekeken. Een dik jaor leden gong mien kollum daor ok over.
De pelisie, zo wil de poletiek et graeg, zol een ofspiegeling van de saemenleving wezen moeten. Mar spietig genog is dat mar veur de helte realiseerd, en dan ok nog es veur de verkeerde helte. Iene zee dat de polarisaosie van buten, dus vanuut de saemenleving bi'j de pelisie naor binnen komt. En hi'j doelde daorbi'j op de ofkeer van meensken veur meensken mit kleur, ofkeer veur moslims en ofkeer veur meensken die wat aanders binnen as de meersten.
Jan Struijs, die meer as 35 jaor bi'j de pelisie warkt en sund 2016 veurzitter is van de pelisiebond, die was hiel dudelik: "De klokkeluders, die diskrimmenaosie tegengaon willen, dát bin oonze helden, dát bin oonze broggebouwers. Mar et verrottingspreces zit 'm in de eigen orgenisaosie. Wie praot die gaot!"
Hi'j bedoelde dat iene die klaegt over racisme of zokswat, dat die binnen de kotste keren overplaetst wodt, votpest wodt, of daon krigt.
Margot Snijders warkt ok al meer as dattig jaor bi'j de pelisie en maekte dudelik daj' wel es tegen de oolde zittende macht ingaon moeten om verni'jing deurvoeren te kunnen. Zolange de oolde hap d'r nog zit, dan kuj' veraandering wel vergeten, zo was heur bosschop.
Opvalend was dat Snijders van de Amsterdamse pelisie een gratifikaosie kreeg veur heur inbreng in de dokementaire. Zels zee ze daorover: "Ik vuul plaetsvervangende schaemte dat de aandere heufdrolspeulders niet op disse wieze behaandeld wodden."
Mar ja, Snijders is een witte vrouw en die aanderen weren veural donkerkleurde manluden en bi'jtieden ok nog es moslim.
In de gemiente Utrecht hebben ze juust besleuten dat boa's heufddoeken dregen meugen. En dat doen ze omreden dat neffens heur leiden zal naor een betere ofspiegeling van de saemenleving in die stad. Gelokkig hebben de gemienten et veur et zeggen as et om de boa's gaot.
Mar now dus veur de pelisie et verbod op heufddoeken en keppels en krusies. En vrouw Yesilgöz is daor groots op. Mar ze zol heur neffens mi'j juust diepe schaemen moeten omreden dit de polarisaosie in de saemenleving groter maekt: grote groepen in de maotschoppi'j vulen heur daordeur nóg minder wardeerd en vertegenwoordigd. Et zal tot minder veilighied leiden en juust meer gedonder. Kiek mar wat d'r de oflopen weke in Frankriek gebeurde.
Wi'j hadden et d'r vroeger over dat butenlaanders integreren moeten in oonze saemenleving; mar et liekt d'r op dat bedoeld wodde, dat ze heur hielemaole anpassen moeten en heur eigen identiteit loslaoten moeten.
Neffens mi'j een hiel verkeerde ontwikkeling die oons nog es zoer opbreken zal."