Fiif fragen oan rederij Wagenborg oer problemen mei feartsjinst

Direkteur Ger van Langen van Wagenborg Passagiersdiensten © Omrop Fryslân
No't de simmerske toeristestream op gong komt, wurdt rederij Wagenborg oerstjalpe mei fragen. Wêrom farre der gjin boaten efterinoar nei It Amelân, en wêrom biedt baggerjen gjin soelaas? Direkteur Ger van Langen beäntwurdet de meast driuwende.
De situaasje is yntusken bekend: fanwege in te smelle fargeul farre der minder boaten fan en nei It Amelân. Dêrom is besletten oer te gean op in fersobere tsjinstregeling. Wagenborg hat troch de oanpassing al inkelde tûzenen reservearringen skrasse moatten. "Het is allemaal enorm frustrerend", seit Van Langen.

1. Wannear komt der feroaring yn dizze situaasje?

"Als het aan Wagenborg ligt natuurlijk zo snel mogelijk. Want wat er nu gebeurt, is alles wat we niet willen. Maar gedwongen door de omstandigheden moeten we het aantal vaarten verminderen.
Er is net een opdracht gegeven aan MARIN. Dit bureau doet samen met Rijkswaterstaat en het ministerie aanvullend onderzoek. Hieruit moet blijken of, en zo ja hoe het mogelijk is om met twee schepen langs elkaar te laten varen. De uitkomst van het onderzoek ligt over vijf weken op tafel."
De bodembreedte moet minstens 50 meter zijn. Die is nu op sommige plekken niet breder dan 26 meter.
Ger van Langen, direkteur Wagenborg Passagiersdiensten
"Alles heeft te maken met de waterstand. Want die is momenteel te laag. In het beheerplan van de Waddeneilanden staat dat de bodembreedte minstens 50 meter moet zijn, en de diepte minimaal 3.80 meter onder NAP.
Momenteel zijn sommige plekken niet breder dan 26 meter. Het is dan ook niet voor niks dat er nu een beschadigd schip op de werf staat. Dat 'deskundigen' nu zeggen dat schepen wel degelijk langs elkaar kunnen varen, is mooi, maar zij dragen geen enkele verantwoordelijkheid."

2. Is it net mooglik om de fargeul te ferbreedzjen?

"Dat kan ja, maar waar laat je het slik vervolgens? Dat zou dan de Waddenzee uit moeten, omdat het er anders weer terugkomt. Er is echter afgesproken dat het de zee niet uit mag.
Een boot van Wagenborg © Omrop Fryslân, Lennard Jan Geerts
De Waddenzee is Natura 2000-gebied. Om hier veranderingen door te voeren, is een natuurbeschermingswetvergunning nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan daarover. Wij zijn slechts gebruiker van de natuur, niet beheerder. Het hangt dus allemaal af van de politiek. Die bepaalt of de vaargeul al dan niet wordt verbreed."

3. Binne der opsjes om dochs faker farre te kinnen?

"Een van de opties is dat boten achter elkaar gaan varen, in een soort treintje. Als de ene dienstboot vertrekt, kan een tweede erachteraan. Wel moet er dan een wachtplek komen in Holwerd. Daar is Rijkswaterstaat nu mee bezig. Maar dat komt er dus waarschijnlijk wel. En dat is mooi, want daardoor krijgen we weer wat lucht.
We proberen door middel van dat onderzoek in ieder geval de nuance op te zoeken.
Ger van Langen
Ook zou het mogelijk zijn dat boten varen als het water hoog staat. Maar daarvoor zijn we dus afhankelijk van het onderzoek. Het kan dus nog niet. We proberen door middel van dat onderzoek in ieder geval de nuance op te zoeken en het randje op te zoeken."

4. Hokker passazjiers moatte no reservearje om de boat op te gean?

"Momenteel is dat verplicht voor de zogenoemde sneldienst en voor mensen die met een auto willen overvaren. Over twee weken geldt die verplichting voor alle passagiers.
Dat vergt nog even wat aanpassingen: ICT, controle, logistieke aanpassing. Als dat er straks is, dan geeft dat wat meer rust en zekerheid voor de mensen. We krijgen er namelijk veel vragen over en dat brengt veel emoties met zich mee."

5. Hoe is dat foar jo en it personiel?

"Het is allemaal erg frustrerend voor ons. Veel mensen die gebruik wil maken van de boten, zijn geïrriteerd. Ook omdat er vanaf Ameland soms andere info naar buiten komt, dan wij geven. Dat zorgt voor onduidelijkheid.
De emotie is daarom volkomen begrijpelijk. We zouden ook niets liever doen dan verandering in de situatie te brengen, maar er ligt een vervoersplan en daar dienen wij ons aan te houden.
Wagenborg Passagiersdiensten © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Mensen zijn gewend geraakt aan de luxe dat ze zo vaak heen en weer kunnen gaan. De laatste vijftien jaar nam het aantal vaarten met 20 procent toe, en is het aantal bewegingen dus bijna verdubbeld. We willen die flexibiliteit natuurlijk weer faciliteren, maar we kunnen nu niks doen.
Het vervelende is dat we de situatie van de geul jaren al geleden hebben aangekaart. Het is telkens verslechterd. Vorig jaar was er een storm en werd ook duidelijk dat de vaargeul er niet goed bij lag. Oftewel: het is allemaal niet nieuw, en dat is toch wel jammer."
Op de webside fan Wagenborg kinst terjochte foar mear fragen.