De toan fan Jan Koops: "Koalisies"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"De uutslag van de verkiezings veur de perveensiaole staoten half meert, die waren aorig dudelik. De BBB wodde overal de grootste en zol et veurtouw nemen bi'j de onderhaandelings veur de ni'je koalisies. D'r wodden meensken vraogd om as formateur verschillende perti'jen bi'jmekeer te kriegen om tot goeie ofspraoken te kommen.
Daor moej' vanzels flink de tied veur nemen, veur die onderhaandelings. Niks overhaost doen, want dan kriej' laeter toch nog gedonder.
Limburg was op 9 juni de eerste perveensie die et veur mekeer hadde. Twie maond daorveur was al dudelik wodden dat et over links gaon zol mit SP en PvdA, mar zonder GruunLinks. En dat wodde een flinke stiekel in de voete veur de meensken van die perti'j.
Lanelik wil GruunLinks fuseren mit de PvdA, mar bi'j de eerste de beste gelegenhied om die saemenwarking in et klein vormgeven te kunnen kiest de PvdA d'r bewust veur en laot heur verloofde links liggen. As et an de Limburgse GruunLinksers ligt dan gaot die lanelike fusie hielemaole niet meer deur.
De toan fan Jan Koops
Mar et rommelt op meer plakken. In Flevolaand zit de ChristenUnie in een koalisie mit onder eren de PVV.
In et veurwoord van et sleuten akkoord is opneumen dat alle Flevolaanders en dan citaot: 'binnen de greenzen van oonze rechtsstaot en overienkomstig artikel 1 van de Grondwet, et recht hebben om te wezen die ze binnen en te geleuven wat ze geleuven en niet geleuven.'
In de media wodde ofvraogd of de lanelike PVV daor wel aachter staon kon. Mar die vraoge moej' dan ok stellen an de SGP; ok die perti'j het zo heur gedaachten over meensken die aanders geleuven.
Lanelike kopstokken van de ChristenUnie hebben heur al eupenlik ofvraogd of disse saemenwarking mit de PVV wel zoe'n goed idee is, want, ze zeden ze: 'As christelijke perti'j anhaoken, an taofel zitten, mit meensken die van diskriminaosie en uutsluten heur dogma maekt hebben, et is domweg hielemaole misplaetst en vanuut de Biebel bekeken zels onmeugelik.' En zo he'k d'r zels vroeger ok wel over docht.
Mar ok die uutspraoke mist Biebelse fonnementen. Integendeel, Jezus gong juust al omme mit tollenaars en zundaors en zat bi'j heur an taofel. Waoromme zol de ChristenUnie dan niet bi'j de PVV an taofel zitten meugen zolange zi'j, liekas Jezus, heur eigen normen en weerden mar goed veur ogen holen en heur greenzen bewaeken?
En dan de toestanen van disse weke in Frieslaand. Daor leek et d'r op dat d'r een akkoord was; ze hadden et maendagaovend al vierd.
Mar deensdagmorgen belde PvdA-fraktieveurzitter en onderhaandeler Edou Hamstra mit formeteur Oebele Brouwer. Ze zee him dat ze heur haandtekening weer uutgumd hadde.
Now kuj' zeggen dat zoks niet netties is: eerst ja zeggen en dan jow keutel weer intrekken. Ie kun zels zeggen daj' daordeur onbetrouwber wodden binnen. Mar deur wat citaoten van formeteur Oebele Brouwer zit ik daor wat aanders in.
Brouwer zee in een interview hoe hi'j reageerde doe Hamstra him belde: "Ik zakte deur de grond en hebbe de fietse even daelezet. Ik zee: dit kuj' niet mienen, dit kuj' niet maeken. Ik was zó teleursteld, vuulde mi'j zó in de steek laoten."
Veural et leste diel van Brouwer zien reaktie zette mi'j an et daenken. Hi'j vuulde him in de steek laoten. Mar bi'j een akkoord gaot et toch niet om de formeteur, dat perti'jen dienstber an him wezen moeten? De formeteur is d'r toch veur de perti'jen en heur onderhaandelers?
Het Hamstra heur bi'jgelieks ok in de steek laoten vuuld deur Brouwer? Et was al dudelik dat et niet allemaole even makkelik en van hatte gong. Dan was et al zo verstaandig west en slute et maendagaovend of mit: "Now meensken, et liekt d'r op dawwe d'r uut binnen. Mar we laoten et nog even indaelen en morgen of woensdag tikken we et of."
Even laeter in et interview zegt Brouwer: "Disse vier perti'jen, dit was mien team." Ok dat ropt bi'j mi'j vraogtekens op. Ie kun ok té eigen wodden mit jow opdracht. Formeren moet gien eigenbelang wodden.
Dat kan de volgende formeteur misschien wat leren."