HEA! Kompetysje tusken de bruorren Douwes

HEA! De bruorren Douwes yn kompetysje
De bruorren Rindert en Foppe Douwes fan Brantgum dogge foar it earst beide mei oan de grutte trekkertrekwedstriid yn Rinsumageast. It sil in spannende striid wurde, want de manlju wolle beide winne.
Sa as altyd is de konkurrinsje grut tusken de beide bruorren. Se dogge der alles oan om te winnen fan elkoar. Der komt in adviseur oan te pas en ek Rina hat de taktyk mei Rindert bepraat. Mar oft dat no echt in soad helpt, is noch mar de fraach.
Dizze ôflevering is yn twa dielen te sjen by Omrop Fryslân.