Fergunningen foar garnalefiskers komme fierder ûnder druk te stean

Garnalekotters yn de haven fan Lauwerseach © Remco de Vries/Omrop Fryslân
De fergunningferliening en it talitten fan de garnalefiskerij komt fierder ûnder druk te stean troch in útspraak fan de Grinzer rjochtbank. Dy hat in ûndertusken ferrûne natuerwetfergunning foar de Belgyske garnalefiskers ûnderúthelle. De gefolgen bliuwe net beheind ta dy Belgyske fiskers.
De útspraak fan de bestjoersrjochter soarget der mooglik foar dat de garnalefiskers net hoege te rekkenjen op de natuerwetfergunning dêr't sy op hoopje. De Waadferiening, Wereld Natuur Fonds Nederland, Natuurmonumenten en Stichting de Noordzee hawwe beswier makke tsjjin dizze fergunning.
Wouter van der Heij fan de Waadferiening: "Wat de rechter zegt is dat als je een vergunning aan de Belgen geeft voor het vissen op garnalen, je ook mee moet wegen wat je al vergund hebt aan de Nederlandse vissers."
Hy sjocht dus nei de effekten byinoar, leit Van der Heij út. "Daarvan wordt nu in de uitspraak gezegd dat uit de onderbouwing bij die vergunning onvoldoende duidelijk is dat de effecten van die visserij geen blijvende schade berokkenen aan de beschermde natuurwaarden."
"Omdat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid nu gedoogt en straks van plan is om te vergunnen onder eigenlijk gelijke condities, zegt die uitspraak nu ook iets over de ruimte die het ministerie straks gaat geven aan zowel de Belgische als de Nederlandse garnalenvissers voor het vissen in beschermde natuurgebieden."

"Heel erg lastig"

De Waadferiening hopet en ferwachtet dat it ministearje no de betingsten yn de nije fergunning oanpast op wat der yn dizze útspraak sein is. Mocht dat net barre, "dan maken ze het zichzelf heel erg lastig", seit Van der Heij. Hy stelt dan in stap nei de rjochter yn it foarútsjoch. Van der Heij slút ek net út dat sy dat dogge tsjin it talitten fan de garnalefiskerij troch it ministearje oant 1 oktober.