De toan fan Jan de Groot: "Trend"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Laat ik met 'n dúdlik fait beginne: ik skouder gyneen en ik diskrimineer nooit. Ni, sels woudpiken niet! Grappy Woudpiken en Bilkerts akkedere naamlik goed metnander, maar se mâge nander graag wat beskimpe.
Dut dúdlik said hewwende wil ik 't deuze week met jim hewwe over 't konstateerde fait dat teugenworig bij heel feul programma's, films en fooral reklames hoe dan ok ok 'n persoan met 'n donkere húdskleur sitte mot. Dut likent wel 'n ferplichting dat ok nag 's swart op wit op papier set is. En ni, dut is seker niet as woordspeuling bedoeld.
De toan fan Jan de Groot: "Trend"
Is jim dut ok opfâlen? 'n Prot mînsen om mij hine al en 'n stikminnig kwammen hier met op 'e proppen. Maar sij fertelden mij niks nijs; 't waar mij al opfâlen. 't Likent d'r naamlik op dat at d'r gyneen met 'n ândere húdskleur insit dat 'n sery, film of reklamefilmpy niet deurgaat! Maar ik fyn dut allegaar flink overdreven. Wij slaan weer 's deur in Nederland.
Jawis, elkeneen is gelyk en dat mot ok útdroegen worre, maar 't likent allegaar feulsten te forseerd. Je sien overal nou 'n persoan met 'n blanke húdskleur en 'n donkere in 'e hoodrôl.
Fan: "Soa, ôns kinne se niks make. Sien ôns 's útdragen dat d'r bij ôns gyn onderskaid maakt wort." En dat doen se just al! Het gyneen fan die betrokken persoanen 't dan deur dat sij hierdeur nag hyltyd 't onderskaid in stand houwe? Inderdaad, dat komt deurdat 't te forseerd gaat, soa't ik nijs al saai.
"O, Jan, en hoe wilstou soks dan foorkomme en/of útslútte?" Heel simpel: deur alles gewoaner te maken. Late wij de reklamefilmpys nou 's as foorbeeld nimme. Wissel 't gewoan ôf werdeur alles minder forseerd is as nou.
Dan 's twee of meer mînsen met donkere húdskleur, dan weer 's twee met blanke húdskleur. Dan 's deurnander hine. Dan 's 'n groepy met de ferhouding twee om fier en wat die ferhouding is, maakt dan fansels helendal niet út. Gewoan alles deurnander hine. Dan komme je op 't punt der't je hine wille: gyn diskriminasy en onderskaid meer.
Hou dus asjeblyft op met dat forseerde gesoademiter met een persoan met die kleur en een met die. Dan kom je d'r nooit.
Neffens mij doet Omrop Fryslân in reklames niet met an die trend soa't-y in Hilversum is. Dus die doet 't al goed. Hoewel, alleen maar reklames met Friezen kin fansels ok niet meer. Ik fyn dat d'r in soa'n filmpy naast 'n Frys ok ferplicht 'n Stellingwerver of Bilkert metspeule mot. Gyn onderskaid meer. Der motte wij na toe werke Maar niet te forseerd, hoor."