Dit is de nije haadscout fan sc Hearrenfean: "Ik wacht niet op spelers, ik spring erbovenop"

Kenneth Zandvliet © sc Heerenveen
Syn namme mei by it grutte publyk dan net bekend yn de earen klinke, mei fjouwer jier Chelsea op syn cv jildt scout Kenneth Zandvliet binnen de fuotbalwrâld yntusken as in respektearre man. Sûnt koart is er yn tsjinst fan sc Hearrenfean. "We moeten weer naar de subtop, met attractief voetbal."
Kenneth Zandvliet (56) sit ûntspannen yn syn wurkkeamer en jout gjin momint de yndruk fan de jachtige scout mei de mobile telefoan oan it ear. Zandvliet set de telefoan op stil. "Ik heb een interview met jou, dus dan wil ik niet gestoord worden."
Mar wat no as krekt de saakwaarnimmer fan dy spiler dy'tst ha wolst werombellet en op wa'tst oan it wachtsjen wiest? "Ik wacht niet op spelers hè. Ik spring erbovenop."
Zandvliet draait der net omhinne en komt gau to the point. Hy wol mei Hearrenfean werom nei de subtop. Dêrom is er ek sa wiis mei de komst fan Osame Sahraoui.
Foardat Zandvliet oan de slach gie by Hearrenfean, hat er al meisjoen by de transfer fan Sahraoui. "Ik ben blij dat ik stiekem een beetje mee mocht kijken met Ferry de Haan. Ik heb zo'n zeven wedstrijden van hem bekeken. Dat is echt zo'n speler die bij Heerenveen past."

Riemer van der Velde

Hearrenfean hat in grut ferline kwa scouting. Under oare troch grutte transfers fan spilers as Afonso Alves, Miralem Sulejmani of Klaas-Jan Huntelaar hat Hearrenfean in soad jild fertsjinne. Oan de basis fan dy transfers stie âld-foarsitter Riemer van der Velde.
De karriêre fan Kenneth Zandvliet © sc Hearrenfean
"Riemer stond op een gegeven moment op een ochtend hier binnen. Dat vind ik geweldig. Dat deed Foppe trouwens een paar weken daarvoor ook. Dat is harstikke goed."
Zandvliet stiet derfoar iepen om gear te wurkjen mei Van der Velde, mar sjocht dêr ek kritysk nei. "Je wil wel in een bepaald patroon werken. Ik weet niet of ik hem dáár een plezier mee zou doen. Sparren over voetbal met zo'n grootheid en met iemand met zoveel ervaring, dan zeg ik in principe: graag. Ik hoop wel echt dat-ie nog eens komt. Dat meen ik echt."

Suksessen mei Chelsea

Zandvliet wurke, foar't er nei Hearrenfean kaam, goed fjouwer jier foar Chelsea. Earst as scout yn de Benelúks, dêrnei as leadscout. "Noem het in het Nederlands maar een hoofdscout."
Foar Zandvliet wie it wurkjen by Chelsea in bysûndere ûnderfining. Benammen ek omdat it in tige suksesfolle tiid wie. "Je komt daar binnen en pakt alle prijzen. De Europa League, de Champions League, de Supercup, de wereldbeker. In Engeland wordt scouting echt gewaardeerd. Dat kan hier nog beter."
Ik ben onder andere betrokken geweest bij de transfer van Ziyech.
Kenneth Zandvliet, haadscout sc Hearrenfean
Yn Londen is Zandvliet ûnderdiel fan in team mei sa'n hûndert scouts. It scoutingsteam is behoarlik grutter as by bygelyks Hearrenfean. "Bij Chelsea ging het niet meer om talenten identificeren. Daar ging het vooral om de beste spelers halen."

Belutsen by transfer fan Ziyech

Zandvliet fynt it neat om te sizzen dat er ferantwurdlik is foar it heljen fan guon spilers. "Je werkt als een team. Ik ben bijvoorbeeld wel betrokken geweest bij de transfer van Ziyech. Toen ik bij Go Ahead zat, was Steven Berghuis twee keer afgewezen door clubs in de regio. Toen heb ik Berghuis binnengehaald. Beukema is ook zo'n speler. Tja, heb je daar dan een directe invloed op gehad? Ja, waarschijnlijk wel. Maar je hebt het wel als team besloten."

Organisaasje en struktuer feroarje

By Hearrenfean wol Zandvliet, as opfolger fan Peter Maas dy't nei NAC Breda gien is, de struktuer wat de scouting oanbelanget feroarje. "Er zijn drie onderdelen: de livescouting, de videoscouting en de data-analist. We hebben nu twee scouts in dienst: Klaas Atema en ik. We willen naar vier. Daarnaast hebben we nog zes videoscouts. Die werken allemaal op een soort vrijwillige basis."
Dêrnjonken wol Hearrenfean yn it bûtenlân noch graach scouts ha. "Dat netwerk ben ik nu aan het uitbouwen. Dan gaat het om Duitsland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Spanje, Portugal en Engeland."
En dan is der ek noch in datascout: Jan Erik Louwsma. Wat in datascout docht? Zandvliet: "Kijk bijvoorbeeld naar dit mapje." Op het mapje prijkt de titel 'Nummer 6'. De middenvelder Ibrahim Sangaré is uitgebreid door een datasysteem gehaald en scoort aan de hand zijn prestaties een bepaald cijfer. "Vervolgens leggen we dan potentiële nieuwe spelers voor die positie langs de meetlat Sangaré. Je moet natuurlijk het niveau hoog leggen."
De wedstriid tusken PSV en sc Hearrenfean begjint snein om 14.30 oere en is live te folgjen by Omrop Fryslân op de radio mei it kommentaar fan Roelof de Vries. Ek Sparta-Cambuur, mei kommentaar fan Andor Faber, begjint krekt as alle wedstriden yn de earedivyzje om 14.30 oere.
Zandvliet blêdet it mapke troch. Ferskate nammen komme del. "Zo hebben we in ieder geval een lijst klaar liggen. Dus als we een speler voor een bepaalde positie nodig hebben, kunnen we meteen schakelen."

Data

Statistiken binne yntusken net mear fuort te tinken út it wurk fan Zandvliet. Spilers wurde beoardiele oan de hân fan guon kritearia (snelheid, krêft, ynsicht, taktyk), wêrby't in puntewurdearring oanjout hoefolle talint oft dy spiler taskreaun wurdt. Rûchwei sitte spilers fan sc Hearrenfean op in skoare fan 60 oant 65 punten.
Zandvliet fertelt dat koartlyn in saakwaarnimmer him by him melde om in spiler ûnder de oandacht te bringen. Dy spiler bliek al yn de databank fan Hearrenfean te stean, mei in skoare fan 20 punten. "Daar hoef je dus niet eens over te praten", seit Zandvliet, "dat is nog niet eens het niveau Telstar."
Ferry de Haan is sûnt koart algemien direkteur, mar noch altyd ferantwurdlik foar de komst fan spilers. Hy beslút úteinlik hokker spilers oft der komme. Of net? "Dat is een interessante vraag. Wij praten elke dinsdag. Kees, Ferry en ik. Dan praat je over de spelers. Over de structuur. Je mening wordt wel gewogen, ook bij de besluitvorming welke spelers moet halen. Maar Ferry moet uiteindelijk ja of nee zeggen."

Drokke simmer?

It is de fraach oft Zandvliet de earstkommende transferperioade al in soad spilers besjen moat. "Ik hoop het. Ik ben gek op mooi voetbal. Ik wil graag met Heerenveen omhoog. Dat we richting positie zeven of zes gaan en eventueel eens vijf of vier. Dat is mijn ambitie."
It liket of stiet Zandvliet te popeljen om nije spilers oan te dragen. Probleem is lykwols dat der net in hiel soad kontrakten ôfrinne. It is dêrom noch mar de fraach hoefolle nije spilers oft Hearrenfean helje moat.
"We moeten mogelijk een nieuwe rechtsback halen voor Van Ewijk. We moeten sowieso een nieuwe spits halen, een verdedigende middenvelder misschien, een aanvallende middenvelder wellicht. Je weet niet hoe het loopt. Wat er nog weggaat. Als er geen spelers weggaan, dan starten we met deze selectie."