Boskwachters op Flylân ûngerêst: wêr bliuwt leppelbek Sinagote?

Leppelbekken, hjir op It Amelân © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De ûngerêstens nimt hieltyd mear ta by de boskwachters op Flylân, want wêr is Sinagote? Der is noch altyd gjin spoar fan de 17-jierrige froulike leppelbek dy't al 5 jier lang nei it eilân kaam om te brieden.
De fûgel is ek de haadpersoan yn in boek oer it libben fan de leppelbekken yn Europa, dat ûnder oaren troch boskwachter Carl Zuhorn skreaun is. Leppelbek Sinagote is neamd nei Sina, in doarp yn Bretanje yn Frankryk dêr't de fûgel altyd yn de winter te finen is.
Sinagote waard yn 2013 foarsjoen fan in stjoerder. Wittenskippers koene dêrmei op ôfstân útlêze wêr't de fûgel west hie. Sa waard har patroan fêstlein: yn de winter yn Frankryk en yn de maitiid nei it Noarden, by de Ofslutdyk lâns nei de Lauwersmar en dan nei Flylân om te brieden.
Ze was altijd een vrouw van de klok.
Boskwachter Carl Zuhorn oer leppelbek Sinagote
Gewoanwei komt de leppelbek tusken 1 en 15 april oan op Flylân, mar no is se noch net sjoen. "Ze is nog niet waargenomen in het Lauwersmeer, waar ze altijd als eerste naartoe trekt en met wat soortgenoten rondlummelt", fertelt Carl Zuhorn. "Na een paar dagen trekt ze dan wat westelijker en komt ze op Vlieland terecht. Helaas tot op heden niet."
It stjoerderke fan Sinagote is ferline jier stikken gien en dêrtroch kin se net mear folge wurde. Alle dagen speure Zuhorn en syn kollega's oer it Waad oft se de fûgel sjogge tusken de oare leppelbekken. "De kolonies zijn goed bezet, daar ligt het niet aan. Het is even afwachten, het wordt wel spannend. Ze was altijd een vrouw van de klok."

Doemsenario

Sinagote wie ien fan de earste leppelbekken mei in nij type stjoerder dêr't in soad ynformaasje útkaam oer har trektochten. Zuhorn tinkt noch net oan in doemsenario.
"Lepelaars hebben nog weleens de gewoonte om een jaartje over te slaan of ergens in een andere kolonie te gaan zitten. Misschien zit ze wel op de Boschplaat (op Skylge, red.) waar nog niet gekeken is of op Ameland. Hier is ze in elk geval nog niet", seit er teloarsteld.
Leppelbekken en einen op Flylân © Shutterstock.com (Kristel Segeren)
Neffens Zuhorn lizze der gefaren op de rûte fan de leppelbek. "Door de lijntjes te volgen, komen we plekken tegen waar elektriciteitsleidingen hangen en windmolenparken gebouwd zijn. Het IJsselmeer heeft tegenwoordig ook een windpark. Daar vliegt ze op 160 meter overheen de laatste jaren en een windmolen is ongeveer 115 meter. Als de wind verkeerd staat, kan ze zo naar beneden gezogen worden."
Oan de leeftiid fan Sinagote kin it net lizze, want der binne leppelbekken fan 29 jier âld, wit Zuhorn. Hy hâldt goede hoop dat er de fûgel gau wer sjen sil. "In augustus, september staat ze altijd aan de oostkant van het Lauwersmeer op te vetten voor de trek naar Bretagne. Mogelijk dat ze dan ineens weer opduikt."