De toan fan Jan de Groot: "Stomme sporten der’t je al fan lere kinne"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"D'r wort altiten soa denigrerend deen over korfbal en dat fyn ik terecht! Soks mot ik fansels ok onderbouwe. As eerste souwen je sêge kinne dat korfbal op 't eerste gesicht gyn onderskaid maakt, want soawel frôly as mânly sitte in 't selde tiim.
Mooi fansels, maar neffens mij mâge de mânly alleen de mânly opsoeke en de frôly de frôly. De ferskillende geslachten mâge in 't feld niet metnander in kontakt kommen.
De toan fan Jan de Groot
En dat d'r trouwens nag nooit wat said is dat 'e frôly rokkys an hewwe en de mânly broekys. Dat is ommers och soa rôlbefestigend. Ik ferbaas mij d'r echt over dat dut nag nooit groat in 't nijs weest is. Ik hew even op 'n stikminnig websaits keken at 'e frôly nag hyltyd rokkys an hewwe en dat waar bij alle besochte klups 't gefal.
Nag 'n reden werom ik 't korfbal 'n suurtsysport fyn: at 't mooi weer is, binne se allegaar búttendeur an 't speulen, maar at 't weer ok maar even 'n bitsy minder wort, naaie se foor 'n stikminnig maanden út na de saal. Suurtsys!
Ni, dan de rugbyers. Dat binne echte mânly en frôly, maar die binne dan niet mingd, laat ik der dúdlik in weze. Maar ok met rugby hew ik niks. Fechte om 'n bâl of hoe't soa'n ovaal speulding ok maar hyt. Dat gaat d'r hard an toe.
At ik an 't sinderknippen bin, dan kom ik wel 's in soa'n wedstriid telânde en dan sit ik gewoan te skudhooden. "Wat 'n halfwize sport is 't aigenlik ok", dink ik dan. Maar aigenlik ok wel komys. 'n Speuler krijt de bâl, loopt d'rmet fort en wort dan ônder soa'n twintig speulers bedolven; weronder ok nag syn aigen tiimspeulers!
Naast deuze turbulinte klouwen billigen en ledematen staat d'r 'n beskaafde man in bukte houding te kiken of't d'r in 'e kern fan dut geweld meskien wat gebeurt dat sels niet bij rugby mâg. Hoe mot die skaidsrechter, want die bedoel ik, soks in 'e goedighyd beoordele?
In een kollum dus twee úttersten: 'n suurtsysport en 'n stoere sport, maar foor mij hewwe se een ding metnander gemeen: ik hew d'r helendal niks met. Ik hou 't bij foetbâl, al het dat op 't feld de lêste tiid ok wel wat fan rugby. Der likene se ok metnander te skrummen at se 't niet metnander eens binne.
Wat dat angaat kinne foetbâlers 'n prot lere fan die ândere twee sporten, want bij die ândere twee sporten stelle se hur niet an, make se niet hyltyd roezy en seure se niet teugen de skaidsrechter. De bekerfinale tussen Ajax en PSV fan twee weken leden waar wel echt 't dieptepunt. Stelletsy klaine kines.
Set die foetbâlers maar 's ferplicht op 'n bank del en laat se 's kike op 'e tillevizy hoe't 't d'r bij korfbal en rugby an toegaat. Der is naamlik nag respekt foor soawel de teugenstander as foor de skaidsrechter.
Hooplik dat dan 't twintigeuromuntsy aindlik 's fâlt bij de foetbâlers, se hur doadskame en hur foetbâlleven betere. Al hew ik 't idee dat deuze bedurven proffoetbâlers spitig genog onferbeterlik binne."