De toan fan Jan Koops: "Omkeerde vlagge"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Sund de Boerburgerbeweging in elke perveensie de grootste wodde, hebben vule boeren heur omkeerde vlaggen weghaeld of ze op de goeie wieze hongen: rood-wit-blauw.
Mar doe ik de oflopen daegen naor et midden van et laand mos, kwam ik toch nog langs hiel wat omkeerde vlaggen.
Ik vreug mi'j doe of waor 'm et verschil in zit. Wat brengt de iene boer d'r toe en laot de vlagge omkeerd hangen wiels de aandere boer d'r veur kiest him weg te haelen of 'm in de goeie staand te zetten?
Dat boeren d'r nao 15 meert veur keuzen de vlagge in rood-wit-blauw te zetten, dat is logisch. Zi'j konnen ommers groot feest vieren: zi'j wunnen et op haost alle fronten en hebben douwkies een meerderhied in de Eerste Kaemer; en as et kammenet disse zoemer of van 't haast valen zol, dan wodt de BBB naor alle gedaachten ok veerweg de grootste in de Twiede Kaemer. Daoromme konnen bi'j de boeren de vlaggen uut in rood-wit-blauw!
Dat aandere boeren d'r veur keuzen en haele de vlaggen hielemaole vot, dat vun ik ok hiel begriepelik; de vlagge hong d'r ommers uut protest. D'r wodde mit angeven dat et aanders moeten zol in oons laand; d'r zol meer reken holen wodden moeten mit de boeren. Doe ze in alle perveensies de grootste wodden weren, gongen die boeren dr van uut dat in et perveensiebeleid meer ommedaenken kommen zal veur de belangen van de boeren en dat de protestvlagge daoromme wel weg kon.
Waoromme aandere boeren heur vlagge omkeerd hangen laoten hebben, dat heb niet echt begriepen kund, en begriep ik nóg niet.
Is dat dan een hiel hadde kern van de boeren, die een soorte van revelusie willen; bin et boeren die Forum veur Demokraosie stemmen en die dus et hiele poletieke bestel overhoop haelen willen?
Caroline van der Plas, LTO en zels Agractie dat ik mar even de hadde kern van de boeren nuum zi'j vraogen allemaole om in elk geval op 4 en 5 meie de omkeerde vlaggen vot te haelen. Die oproep hebben ze daon naodat op sociaole media naobestaonden van militairen, die bi'j missies ommekommen weren, daor naodrokkelik om smeekt hadden.
Commissaoris Brok en burgemeester Rijpstra deden in de kraante van maendag ok al de oproep om véúr 4 en 5 meie de omkeerde vlaggen vot te haelen.
Gister ston d'r een inzunnen stok in de Liwwadder van iene die disse oproep 'een kwestie van symptoombestrijding' vun.
De toan fan Jan Koops
De schriever vreug him of of de echte reden van die omkeerde vlaggen niet negeerd wodden mit de oproep ze vot te haelen. Is et niet spietig, zo wodde schreven dat die boeren niet groots wezen kunnen op dat waor et rood-wit-blauw veur staot.
En ja, zeker, die omkeerde vlaggen weren noodsignalen; en inderdaod et weren protestuterings.
Mar, beste schriever: et punt is al lange maekt; starker nog: de BBB nemt de macht over, zo liekt et. Of wi'j daor wel zo bliede mit wezen moeten, dat laot ik nog mar even in de midden. Mar wodt et dan niet es tied en laot zien daj' jow zin kregen hebben? Wodt et dan niet es tied en neme zels veraantwoordelikhied?
Aj' as boer respekt hebben willen veur jow pesisie, kuj' dan misschien ok begriepen dat aandere meensken om 4 en 5 meie henne graeg mit respekt behaandeld wodden willen?
Ok Agractieveurman Bart Kemp zol dus graeg zien dat de omkeerde vlaggen volgende weke weghaeld wodden. Mar hi'j zee d'r op tillevisie votdaolik bi'j dat ze warschienlik wel weeromme plaetst wodden as de ontwikkelings de boeren daortoe anzetten.
Laot ik dan an him en aanderen een ni'je oproep doen: Hael alle omkeerde vlaggen weg veur 4 en 5 meie. En aj' daornao weer een protest uutbrengen willen, waoromme dan niet mit jim eigen mooie rooie boerevlagge? Dat is ommers et symbool daor jim groots op wezen kunnen.
Hiermit doe ik gien beroep op de boer in de boer, mar op zien of heur meenskelikhied. Hool reken mit de gevulens van aanderen, ok nao de vierde en vuufde meie."