De toan fan Jan Koops: "Verdienen"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Die een bovengemiddeld salaris het, kan him ok bovengemiddeld goed weren tegen de inflaosie. Da's logisch. Mar wie verdient d'r now et meerst in oons laand?
Dit inleidende stokkien tekst leesde ik in een kraantestok over de vuuf best betaelde baenen in oons laand. Dus: wie verdient d'r now et meerst? D'r wodden vuuf beroepen nuumd: neurochirurg, advekaot, accountant, kommercieel direkteur en as leste de klinisch chemisch onderzuker.
En bi'j al die beroepen stonnen bedraegen, grote bedraegen van 4.800 tot dik 16.000 en dan he'k et over bruto in de maond.
De toan fan Jan Koops
Wie verdient d'r et meerst?
Ik mos daenken an een warkoverleg dat ik es hadde mit mien direkteur die nog mar krekt in die funktie bi'j oons was. Doe we et hadden over een ni'j systeem van funktiewardering, doe vreug hi'j mi'j: "Hoeveel verdien jij eigenlijk?"
Mien kotte antwoord begreep hi'j niet votdaolik. Ik zee van "Meer." Hi'j keek mi'j wat glaezig an en stelde de vraoge nog mar es, omreden hi'j docht dat ik hím niet begrepen hadde. "Hoeveel verdien jij eigenlijk?" Ik kreeg deur dat ik mar wat dudeliker wezen mos en zee. "Meer! Ik kriege elke maond zovule op de baank bi'jschreven, mar ik verdiene meer!"
Doe vul bi'j de direkteur et kwattien. Jim hebben al deur: et was nog in de guldentied. Hi'j hadde slim wille om mien reaktie, mar wi'j hadden d'r daornao ok nog al even een goed gesprek over. Wi'j kwammen beidend tot de konklusie dat et ni'je systeem van funktiewardering et schieve staonde loongebouw wat rechter trekken zol.
Een peer maond laeter wodde ik deur een vakbond nuugd om et ni'je warderingssysteem toe te lochten veur meensken die lid van die bond weren. Ik zol et warkgeversstaandpunt toelochten moeten. En iene van de bond zels zol et warknemersstaandpunt veur zien reken nemen.
Wi'j mossen mit mekeer in debat. Et wodde een wat vremde diskussie. Zels was ik ommers ok lid van een bond; een aandere as die et orgeniseerde, mar tóch. As passenielsman warkte ik dan wel veur een warkgever, mar ik vun dat ik in die funktie veural ok zorgen mos dat et passeniel, de warknemers, tevreden weren over de arbeidsveurweerden.
Ik kon mi'j goed in heur inleven. Zels was ik ommers ok warknemer? Ik legde an de leden van de bond uut dat et ni'je systeem een vule eerlikerverdieling zien laoten zol. Meensken mit meer verantwoordelikhied zollen daorveur vanzels goed wardeerd wodden, mar d'r zol ok meer andacht kommen veur lichaomelik zwaor wark of wark mit geveerlike stoffen en zokswat.
Bureaufunkties kun dan zwaor wezen deur al et heufdwark en prakkesaosies over van alles en nog wat, mar ik hebbe respekt veur vullisophaelers, straotemaekers, schoonmaekers op Schiphol en nuum mar op. Die meugen wel wat meer loon kriegen.
De vraoge was dus: Wie verdient d'r et meerst in oons laand? Now, sund deensdag weet ik wel iene die meer verdienen mag. Dokter Michelle van Tongerloo uut Rotterdam-Zuud; zi'j verdient meer as dat ze now krigt. Wat is et geval? Zi'j dielde deensdag op Twitter een brief die zi'j kregen hadde van de gemiente Rotterdam mit vraogen over een vrouwelike patiënt van heur die vuufhonderd euro steun anvraogd hadde.
Uut die brief van de gemiente bliekt dat zi'j op de hoogte binnen van krapan et hiele medische dossier van de patiënt van de dokter. Hoe ze dat weten is een raodsel. Mar ze willen van de dokter heuren of alles klopt. Dokter gaot mit de brief naor de patiënt die heur wezenloos schrikt van de infermaotie die de gemiente al bliekt te hebben.
Dokter gaot niet in op de vraogen van de gemiente. Daorop besluut de gemiente de vrouw gien steun te geven. Een kollumschriever in Trouw schreef al dat de overhied meer en meer lieken gaot op een zielloze robot. D'r zit ommers niks meenskeliks meer bi'j.
En wat döt dokter van Houwelingen dan? Die geft de vrouw 1.200 uut eigen pottemenee. Twaelfhonderd euro mag de vrouw kriegen zunder dat ze kot wodden mag. Hoevule dokter van Tongerloo an inkomsten het weet ik niet, mar ze verdient .. groot respekt."