De toan fan Jan Koops: "Kammenetsbeleid"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Deensdagaovend hebben kopstokken van et kammenet bi'jmekeer zeten om te bepraoten hoe et veerder gaon moet now ze in de Eerste Kaemer douwkies nog mar een dadde van de zitten hebben. Anleiding was vanzels de grote verkiezingsweenst van de BoerBurgerBeweging.
Rutte zee nao et overleg dat ze tot de konklusie kommen weren dat verbeterings neudig binnen op een tal grote percessen, liekas et stikstofbeleid, et ofhaandelen van de toeslaggenaffaire en de eerdbevingsschae.
Mi'j donkt dat dat een maegere konklusie is; maeger en vusen te laete ok. Dat dit inzicht pas now komt, now heur eigen baenties op et spul staon, dat zegt hiel vule over de wieze waorop et kammenet an now toe dit laand leided het.
De toan fan Jan Koops
Veer veur et uutkommen van et repot 'Ongekend onrecht' over de toeslaggenaffaire hebben de kaemerleden Omtzigt, Leijten en Azarkan et kammenet meerdere keren smeekt om toch es te luusteren naor wat al die slaachtoffers mitmaekt hadden, te luusteren naor de geluden die uut et laand opkwammen.
Uut de enquête over de gaswinning is dudelik wodden dat ok daorover al hiel wat jaoren leden signalen bi'j et kammenet binnenkommen binnen dat et opholen mos mit et winnen van gas in Grunningen. En et prebleem van de stikstof? Och, dat is al tientallen jaoren bekend, mar nooit ien keer serieus neumen.
Nee, now de eigen pesisies op et spul staon en d'r de drieging is dat al die manluden en vrouwluden deur de aachterdeure et kammenet uutstappen moeten, now is daor as deur een bliksemstraole et inzicht binnenkommen dat hier en daor et ien en aander anpast wodden moeten zal.
Mar dat et, zo Rutte andudede, alliend mar om et anpassen van grote percessen gaon moet, dat bin vanzels klaore kletspraoties. Dit kammenet maekt wet- en riegelgeving daor ok bi'j minder grote onderwarpen flink wat op an te marken vaalt.
Eerder he'k et al es had over et verbieden van hattekaampen omreden de hatten ruumte hebben moeten om te vlochten bi'j geveer. Hoe kriegen ze et in de plasse?
En now zowwe aansend oons legitimeren moeten, awwe in et veurjaor oprumen gaon en spullen naor de kringoop brengen zullen.
Gelokkig is daor ok votdaolik al vule kommentaor op kommen, dat et is te verwaachten dat veur erkende kringloopwinkels minder strenge regels gellen zullen.
Mar et kan mar zo wezen dat d'r de leste zaoterdaegen van de maond ekstra pelisie rondlöpt in Makkinge om alles op foto vaaste te leggen dat op de maondelikse vlooiemark anbeuden wodt; mit een foto van de verkoper d'r bi'j en vanzels een foto mit die zien paspoort of riebewies.
En etzelde zal gellen veur Et Lochtpunt in Kollummerzwaog.
De overhied wil dawwe in Nederlaand in 2050 hielemaole wat nuumd wodt circulair binnen, mar mit dit soorte van malle fratsen veur kringloopwinkels lopen ze heurzels aorig veur de voeten.
Et is ok de vraoge hoe de overhied et anbeuden spul op Marktplaats konterleren gaot. Dat de Belastingdienst konterleert of meensken mit een uutkering ok bi'jverdienen op Marktplaats dat was al dudelik, mar now zal ok et ministerie van Justitie en Veilighied Marktplaats scannen moeten op alles wat anbeuden wodt.
Ik bin al beni'jd waor ze al die kontroleurs weghaelen zullen. D'r bin ommes amper meensken te vienen!
Daorbi'j: in Nederlaand wodt de kleuve tussen aarm en riek hieltied groter en gruuit et tal meensken dat van de Voedselbaank leven moet.
En dát bin ok veural de meensken die bi'j de kringloop kieken of ze daor een koelkaaste of tillevisie kopen kunnen omreden ze die in de gewone winkel niet betaelen kunnen.
Ik bin d'r trouwens bange veur dat ze op et plattelaand eerder en zwaorder konterleren gaon as in de stad. Dudelik is ommes ok wodden dat steden veurtrokken wodden in alles; veurzienings as et eupenbaor vervoer en zokswat. och daorvan kun ze op et plattelaand wel mit wat minder toe, zo daenken ze in Den Haag.
Ja, aj' je in een dienstauto rondrieden laoten, dan is jow gevuul veur et warkelike leven van veul Nederlaanders bliekber veer te zuken."