HEA! De caravan op 'e Harkema

HEA! De caravan op 'e Harkema
De HEA!-caravan hat wer op 'en paad west en stie sneon op sportpark De Bosk op 'e Harkema.
Renze van der Meulen strúnt dêr al mear as 50 jier om. Hy is fan de medyske stêf fan de Harkemase Boys mar oft hy dêr no echt ferstân fan hat?
Yn it doarp wennet Douwe Borger, hy ferkeapet fan alles, lampen fan Jan des Bouvrie, bysûndere fuotbalskuon en sels in echte Benner. Dizze ôflevering fan de HEA!-caravan sit fol mei echte Harkiten.