De toan fan Jan Koops: "Boeren en burgers"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Deensdag vreug Pepijn van Houwelingen van Forum veur Demekraosie in de Twiede Kaemer an Boerburgerveurvrouwe Caroline van der Plas of ze es reageren wol op de gedaachte om alle Europese subsidies of te schaffen.
Et geld dat daordeur vri'jkommen zol zol dan besteded wodden kunnen op een deur de Twiede Kaemer demekraotisch te bepaolen wieze. Ik vun dat een sympathieke gedaachte. D'r gaon ommers bakken mit geld omme in al die subsidiepotten. Een groot pat daorvan gaot naor de boeren; aandere dielen naor bi'jgelieks elektrische auto's, defensie, zunnepenelen en aandere zaeken.
De toan fan Jan Koops
Et leek mi'j wel wat om es as laand zels bepaolen te kunnen waor et geld an bestedet wodt dat oons vanuut Europa toekomt. Ik hebbe de indrok dat vule inwoners van oons laand laot ik die mar even 'burgers' numen et daor wel mit iens wezen zollen: de pot demekraotisch verdielen.
Ik was dus beni'jd hoe vrouw Van der Plas reageren zol op de vraoge van Van Houwelingen. Now, ze wodde lelk. Ze zal vanzels ok muu west wezen van alle verkiezingsdrokte - ze gaf Van Houwelingen in elk geval een flinke sneer. Ik vun dat een hiele vremde reaktie van iene die veurige weke nog zee: "Het volk heeft gekozen!" As et op et verdielen van de subsidies ankomt, dan gaot et bliekber niet meer om wat de 'burgers' willen of over een demekraotisch besluut daorover deur de Twiede Kaemer.
Nee, dan moet et blieven zoas et now is en moet Europa et bepaolen en die moet veural de boeren subsidiëren blieven. Dus niet wat de burgers, mar alliend wat de boeren willen. Vrouw Van der Plas was veur mi'j al eerder deur de maande valen, mar deensdag was et weer raek.
Forum kriegt as et an mi'j ligt nul zitten in de Twiede of Eerste Kaemer; ik zal nooit op heur stemmen, net zo min as op iene van de regeringsperti'jen; mar et antwoord van vrouw Van der Plas op et gedaachteexperiment van Van Houwelingen, legde vule bloot van de inzet van de Boerburgerbeweging.
Op alle kaorties die nao de verkiezings publiceerd binnen is hiel Nederlaand gruun kleurd. Bin ze de dus grootste? Ja, in alle perveensies. Het BBB dan in elke perveensie een meerderhied? Nee, nargens! Awwe et over et hiele laand bekieken dan het zoe'n kleine tachtig percent niét op de BBB stemd.
Dat, as ik vrouw Van der Plas was, dan zol ik niet zo hadde roepen dat dudelik wodden is wat 'et volk' wil. De grote meerderhied het ommers niet op heur stemd. De naeme kan dan wel Boer-Burger-Beweging wezen, mar waor et veural om dri'jt is et belang van de boeren en dat is niet altied etzelde belang as dat van de burgers.
Ik begriepe vanzels bliksems goed dat ok vule niet-boeren op de BBB stemd hebben. De oflopen weke he'k vaeke heurd dat meensken et daon hebben as proteststemme. Daorbi'j: vrouw Van der Plas löpt niet in een maantelpak of op hoge hakken. Zi'j staot neffens mi'j ok gien uren veur de spiegel mit poeier, en veural: zi'j bruukt de tael van et gewone volk. Niks gien hoogdraevende of geleerde woorden.
Mar deur veurig jaor mit een trekker naor de Twiede Kaemer te kommen en niet in een Opel Kadett of een Volkswaegen Golf het ze votdaolik zien laoten waor heur hatte en andacht et meerste naor uut gaot. En dat mag vanzels, mar doe et dan niet veurkommen daj' et ók in alles opnemen veur 'de burgers'.
'De' burgers bestaon trouwens ok niet. Dat bin niet alliend vleiseters, daor heur ok vegetariërs bi'j. D'r bin ok burgers die liekas ikke langst hebben naor greiden vol mit madeliefies, pinkster- en peerdebloemen. D'r zitten ok imkers bi'j die graeg heur bi'jevolken in staand holen willen. Daor zitten ok meensken bi'j die graeg een huus kopen of bouwen willen, mar waachten moeten op et minder wodden van de stikstofuutstot.
BBB mag dan de grootste wezen, laot ze dan now ok dudelik maeken dat ze niet alliend veur boeren opkommen, mar ok veur burgers."