De toan fan Jan Koops: "Weerommesturen"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Aj' d'r een betien op letten dan vaalt op hoevule bussies van pakkiesbezorgers d'r daegeliks deur de straoten rieden. En dat liekt de hieltied mar meer te wodden. Dat het zo zien reden.
In Trouw ston een stok over et weerommesturen van spullen die meensken online bestellen, veural kleraosie en schoenen. Meensken die online bestellen die laoten een peer verschillende maoten thuus kommen, passen et in de slaopkaemer en sturen de maoten die niet passen in dezelde deuze weeromme. En an now toe kost heur dat vaeke niks.
De toan fan Jan Koops
D'r bin al een tal winkels die daor wel wat veur in reken brengen en now gaot ok Wehkamp, iene van de grootste onlinewinkels, geld vraogen veur et weerommesturen van spullen.
Die webwinkel uut Zwolle stuurt neffens et artikel jaorliks 11 miljoen pakketten de deure uut. Mar daorvan kommen daegeliks 50.000 predukten weeromme bi'j de retourofdieling. Elke dag 50.000. Aj' de weekaenden niet mitrekenen dan kriegen ze daore dus jaorliks minimaol 13 miljoen predukten weeromme uut de 11 miljoen pakkies die verstuurd wodden.
Van elk verstuurd pakkie komt gemiddeld meer as ien besteld predukt weeromme. An now toe kost dat de klaant zels niks, mar Wehkamp is dus van doel en reken daor doukies geld veur. Mar dan praoten ze over mar iene euro, of zels nog minder.
Veur een groot pat rieden al die bestelbussies dus rond mit predukten die vergees weerommestuurd wodden.
Ik daenke dat et belangriek is dat meensken heur meer bewust wodden van wat veur gevolgen dit het. En dat kan et beste deur eerlik te wezen. Liekas dat vliegreizen vule duurder maekt wodden moet deur een grotere milieuheffing, zo zal ok benzine duurder wodden awwe de kosten van et versmerigen van et milieu mitrekenen gaon. En dan zol et weerommesturen van een broek of jurk niet iene euro of minder kosten, mar misschien wel vuuf euro of tiene.

Meensken wo'n hieltied meer gemakzochtig. Daor heur ik zels trouwens ok bi'j. Zo doe ik bi'jgelieks de kachel an mit de app op de tillefoon. D'r bin ok meensken die hebben ofstaandsbedienings om de laampen an te doen of de gedienen dichte. Zoveer bin wi'j nog niet. Mar dezelde gemakzocht maekt ok dat meensken vanuut de luie stoel via internet kleraosie bestellen gaon.
Ze hoeven d'r de deure niet meer veur uut en kun an now toe vergees et ien en aander weerommesturen. Veur meensken mit jonge kiender is et hielemaole antrekkelik. Ze hebben gien oppas neudig en bin in heur toch al drokke bestaon gien extra tied kwiet an henneweer rieden naor en van de gewone winkels; gewone winkels die ok de hieltied meer uut de kleine dörpen verdwienen waordeur een rit naor de winkel langer duren zal en meer kost.

Daornaost speult vanzels ok mit dat et vervoer hieltied muuiliker en duurder wodt. Eerder he'k et d'r al es over had hoe lange meensken onderwegens binnen om bi'jgelieks vanuut Westergeest mit de bus in Drachten te kommen. En dat is d'r sund die tied niet beter op wodden. En aj' mit de auto gaon, dan zul ie tóch ok de kosten van de benzine bi'j de kosten van de broek of jurk optellen gaon en dat vergelieken mit et online kopen. Dan zuj' altied goedkoper uut wezen aj' et thuusbrengen laoten of ie moe'n dichtebi'j al een goeie winkel hebben.
Dus ja, ik begriepe goed dat meensken zo now en dan online winkelen gaon. Mar mien oproep zol wezen daor dan al bewust mit omme te gaon en te zorgen dat d'r niks weerommestuurd hoeft te wodden.
Onlinewinkels veur kleraosie gaon heur klaanten beter raod geven over de juuste maoten van heur jurk of overhemd. Dat zal ok schelen. Mar meensken kun ok zels bewuster inkopen gaon en zo zorgen veur minder retourpakkies. En as et weerommesturen dan ok nog es flink duurder maekt wodden zal, dan zullen meensken bewuster online inkopen gaon.
Wat ik veurige weke al zee, dat gelt ok hiere: die versmeert, die moet ok betaelen."